Uklanjanje baliranog otpada s lokacije Brezje

Uklanjanje 96.000 tona baliranog otpada sa lokacije gospodarske zone Brezje u vrhu je prioriteta gradske uprave Grada Varaždina.

Ovdje možete pratiti tijek događaja i pregledati sve dokumente vezane uz projekt:

  • U tijeku je priprema Dokumentacije za javnu nabavu radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje bala i sanaciju lokacije. 
  • Poslana je Zamolba za sufinanciranje projekta Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Zamolba Fondu). 
  • Sukladno Sanacijskom programu, izrađen je Glavni projekt za zahvat sanacije zatvorenog odlagališta „Brezje“ za koji je 21. travnja 2022. izdana građevinska dozvola
    (Građevinska dozvola 1, Potvrda o pravomoćnosti rješenja). 
  • Sukladno Rješenju, izrađen je Sanacijski program lokacije „Brezje“
    (Sanacijski program pogledajte ovdje) na koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo suglasnost 10.03.2022. godine (Suglasnost Ministarstva).
  • Izrađen je Elaborat zaštite okoliša (za pregled Elaborata kliknite ovdje) na koji se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja očitovalo u prosincu 2021, te izdanim Rješenjem propisalo potrebne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša (Rješenje).