Uklanjanje baliranog otpada s lokacije Brezje

Pitanja i odgovori s Međustranačkog vijeća 20.12.2022.

UPITI ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

Upiti medija i javnosti

ODLUKE SUDOVA I DRŽAVNIH TIJELA

Uklanjanje 96.000 tona baliranog otpada sa lokacije gospodarske zone Brezje u vrhu je prioriteta gradske uprave Grada Varaždina.

Ovdje možete pratiti tijek događaja i pregledati sve dokumente vezane uz projekt:

 • Zamolba Fondu za sufinanciranje projekta Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin
 • Zahtjev Ministarstvu financija za dobivanje suglasnosti za zaduženje u svrhu financiranja projekta Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin
 • Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude: Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin
 • Odluka o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje
 • Rješenje Visokog upravnog suda RH kojim je odbijena tužba T&H invest protiv rješenja DKOM-a
 • Ugovor o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodatska zona Brezje, Grad Varaždin
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 • Odbijena žalba T&H Investa, Grad Varaždin bio u pravu i zbrinjavanje bala se nastavlja
  • U Gradu Varaždinu zaprimljeno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave Republike Hrvatske kojim se odbija žalba T&H Invest d.o.o. kao neosnovana na postupak javne nabave za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje kraj Varaždina

  • DKOM - Rješenje

 • Izjavljena žalba u postupku Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin

  • Objavljenu informaciju možete preuzeti ovdje

 • Objavljena dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku velike vrijednosti za Sanaciju odlagališta Brezje objavljena u Službenom listu EU
 • Objavljena dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za sanaciju odlagališta u Brezju 
 • Objavljeno prethodno javno savjetovanje za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na poveznici
 • U tijeku je priprema Dokumentacije za javnu nabavu radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje bala i sanaciju lokacije. 
 • Očitovanje Fonda zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji "Brezje", Grad Varaždin
  (Očitovanje Fonda).
 • Poslana je Zamolba za sufinanciranje projekta Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Zamolba Fondu). 
 • Sukladno Sanacijskom programu, izrađen je Glavni projekt za zahvat sanacije zatvorenog odlagališta „Brezje“ za koji je 21. travnja 2022. izdana građevinska dozvola
  (Građevinska dozvola 1, Potvrda o pravomoćnosti rješenja). 
 • Sukladno Rješenju, izrađen je Sanacijski program lokacije „Brezje“
  (Sanacijski program pogledajte ovdje) na koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo suglasnost 10. ožujka 2022. godine (Suglasnost Ministarstva).
 • Izrađen je Elaborat zaštite okoliša (za pregled Elaborata kliknite ovdje) na koji se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja očitovalo u prosincu 2021, te izdanim Rješenjem propisalo potrebne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša (Rješenje).