Elektronički oglasnik javne nabave RH

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.