Savjet mladih 2024-2025

Temeljem Zakona o savjetima mladih ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 41/14 i 83/23), Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23),  i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 11. lipnja 2024. godine izabralo je članove Savjeta mladih Grada Varaždina.

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/24)

Mandat članovima Savjeta mladih Grada Varaždina traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina i počinje danom konstituiranja Savjeta. U konkretnom slučaju ovaj mandat  traje najkasnije do sredine mjeseca travnja 2025. godine.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 19. lipnja 2024. godine na kojoj je za predsjednicu izabrana Hana Kontrec, a za zamjenicu predsjednice Dorotea Strelec.

Članovi Savjeta mladih donijeli su novi Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Varaždina 2024.

Članovi Savjet mladih Grada Varaždina (mandat 2024-2025):

HANA KONTREC – predsjednica

DOROTEA STRELEC – zamjenica predsjednice

HANA POLANSKY - članica

VITO MARTINČEVIĆ - član

LUKA ANTONČIĆ - član

KARLO TEŽAK - član

MIRTA VENCHIARUTTI-CIKAČ - članica

PATRIK KLARIĆ - član

LUKA ŠPREM-NOVAK - član