Korištenje društvenih mreža Grada Varaždina

PRAVILNIK O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH MREŽA GRADA VARAŽDINA

Pravilnik o korištenju društvenih mreža Grada Varaždina predstavlja okvir za korištenje društvenih mreža Grada Varaždina te definira postupanje Grada Varaždina u smislu pružanja informacija građanima i javnosti o aktivnostima Grada Varaždina preko internetske stranice Grada Varaždina (www.varazdin.hr.) i službenih profila Grada Varaždina na društvenim mrežama.

Pravilnik o korištenju društvenih mreža Grada Varaždina