Društvo arhitekata Varaždin

"Društvo arhitekata Varaždin" (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja 40 arhitektica i arhitekata koji djeluju u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Postoji od 1983. godine, kada je osnovano Društvo arhitekata varaždinsko - međimurske regije. Od 1997. godine djeluje kao samostalna udruga pod imenom – „Društvo arhitekata Varaždin“.
DAV je član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) - strukovnog saveza svih društava arhitekata koja djeluju na području Republike Hrvatske.

Primarni opseg interesa Društva je senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanističkoj problematici  te aktivno djelovanje i sudjelovanje u razvoju prostora Grada i Županije, sve u svrhu dizanja standarda u arhitektonskom i urbanističkom projektiranju i razvoju prostora.

U tom smislu, svoju stručnost, u okviru naše udruge, stavljamo u službu i za dobrobit javnog interesa. Unutar udruge međusobno povezujemo ideje i način razmišljanja, kao i  kroz suradnju sa srodnim udrugama i institucijama.
 

Na izbornoj skupštini održanoj 17.11.2011. izabrano je novo predsjedništvo za dvogodišnji mandat, a čine ga arhitektice i arhitekt: predsjednica Maja Kireta dipl.ing.arh., tajnica Emilija Vlahek dipl.ing.arh., te članice i član predsjedništva Nives Gorski dipl.ing.arh., Antonija Bogadi dipl.ing.arh., i Hrvoje Matic dipl.ing.arh.

Naglasak budućeg rada društva je na promicanju načela održive granje i održivog prostornog planiranja, te na uključivanje struke pri donošenju zakona, propisa i pravilnika vezanih uz arhitektonsko projektiranje i graditeljstvo, posebno u neriješenim i neusklađenim pitanjima.

REDOVNI ČLANOVI DRUŠTVA ARHITEKATA VARAŽDIN

 1. Biškup Draženka
 2. Bituh Miljenko
 3. Bituh Sonja
 4. Bogadi Antonija
 5. Brakus Anja
 6. Brakus Darinka
 7. Brakus Zoran
 8. Brezovec Darko
 9. Čačić Marija
 10. Ernoić Karmen
 11. Fištrek Valentina
 12. Gavranović Sanda
 13. Gomaz – Knežević Ksenija
 14. Gorski Nives
 15. Grđan Emanuela
 16. Horvat Dina
 17. Horvat Roman
 18. Jalušić Višnja
 19. Kireta Maja
 20. Kogl Marina
 21. Kogl Vedran
 22. Kovač Josip
 23. Kovačić Gordana
 24. Majcen Ivica
 25. Martinec Tanja
 26. Matic Hrvoje
 27. Mikulić Snježana
 28. Milisavljević Veljko
 29. Petanjek Borot
 30. Petrović Ivan
 31. Piberčnik Alenka
 32. Polansky – Ivaniš Karmen
 33. Salopek – Gregurinčić Draženka
 34. Šantek Lidija
 35. Šuput Milka
 36. Trstenjak Željko
 37. Vindiš Ivan
 38. Vlahek Emilija
 39. Zidar Margareta
 40. Županić Boris
   

Kontakt:

Matični broj/JMBG: 03399982
OIB: 97116871661
I. Kukuljevića 10
42000 Varaždin
Žiro-račun: 2360000-1101795405
Otvoren kod Zagrebačka banka

Maja Kireta, dipl.ing.arh. (predsjednica)
E: [email protected]
M: 098/791-090

Emilija Vlahek, dipl.ing.arh. (tajnica)
E: [email protected]
M: 091/2310-490

Nives Gorski, dipl.ing.arh. (članica predsjedništva)
E: [email protected]
M: 098/939-8376

Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. (članica predsjedništva)
E: [email protected]
M: 098/818-174

Hrvoje Matic, dipl.ing.arh. (član predsjedništva)
E: [email protected]
M: 091/508-1582