Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Graberje 33,
42000 Varaždin
T: 042/420-825
F: 042/421-989
E: [email protected][email protected]
Web: www.cuz-vz.hr

Ravnatelj: Teodor Sabolić , mag.socijalne politke

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Stana Vereš – predsjednica
Emir Tuholjak – zamjenik predsjednice
Mirjana Kolarek Karakaš – članica
Vjeko Mutavčić – predstavnik korisnika
Marina Kolmačić – predstavnica radnika