Prijem građana

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika primaju građane grada Varaždina radnim danom, prema dogovoru, uz prethodnu najavu i obavezno navođenje teme razgovora.

najave za prijem kod gradonačelnika grada varaždina - IVANA ČEHOKA:

Anica Mušanović, struč. spec. admin. publ

Savjetnica za poslove gradonačelnika

042/402-502

najave za prijem kod zamjenika gradonačelnika grada varaždina - ZLATANA AVARA:

Ines Lovreković

Stručna referentica - poslovna tajnica

042/402-503

najave za prijem kod zamjeniCE gradonačelnika grada varaždina - SANDRE MALENICE:

Valentina Vusić

Viša savjetnica za protokol, nacionalne manjine i međunarodnu suradnju

042/402-521

najave za prijem kod predsjednika gradskog vijeća grada varaždina - damira habijana:

Termin prijma građana po dogovoru uz prethodnu najavu:

Prilikom podnošenja zahtjeva, građani su zamoljeni navesti ime i prezime, broj telefona ili adresu elektronske pošte te naznačiti temu o kojoj žele razgovarati.