Sport

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Varaždina. Temeljna zadaća joj je provedba Zakonom o sportu utvrđenog Programa javnih potreba u sportu za koji se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Varaždina.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objedinjuje godišnje programe 121 sportske udruge u 47 različitih sportskih grana, usklađuje njihove aktivnosti te sukladno kriterijima sufinancira:

- vrhunske sportaše, prema rješenjima o kategorizaciji vrhunskih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,

- najperspektivnije sportašice i sportaše grada Varaždina i sportske škole najmlađih dobnih skupina,

- organizacije državnih, memorijalnih i međunarodnih sportskih natjecanja te odlaske ekipa i pojedinaca na velika međunarodna sportska natjecanja,

- sportske udruge na temelju kriterija vrednovanja sportskih udruga grada Varaždina i daje posebne potpore pojedincima i ekipama za ostvarene vrhunske rezultate,

- rad trenera s mlađim dobnim skupinama i njihova stručna usavršavanja,

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te rekreativne aktivnosti građana svih dobnih skupina,

- troškove održavanja sportskih građevina kojima upravljaju sportske udruge,

- cijenu sata korištenja gradskih školsko sportskih dvorana za treninge mlađih dobnih skupina,

- cijenu sata korištenja Gradskih bazena Varaždin sportskim udrugama vodenih sportova.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina kao upravitelj održava pet sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina: Sportski centar „Sloboda“, Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone 1 i 2 u Graberju, Igralište „Srednjoškolac“ te nogometna igrališta u Hrašćici i Jalkovcu.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina tijekom godine organizira Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Varaždina, Međunarodnu Novogodišnju utrku, Varaždinsku bicklijadu, Svjetski dan joge, školsko sportske aktivnosti učenica i učenika osnovnih škola Grada Varaždina za vrijeme zimskog i ljetnog odmora te međunarodne susrete učenika srednjih škola grada Varaždina s gradovima Lendavom iz Slovenije i Zalaegerszegom iz Mađarske.

Sve informacije o Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina možete naći ovdje:

http://varazdin-sport.hr/