Sport

Na području Grada Varaždina djeluje 115 sportskih udruga koje Zakonom o sportu objedinjuje Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Njezina temeljna zadaća je provedba Programa javnih potreba u sportu. Osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Varaždina u obvezi je izvršiti Zakonom utvrđenu obvezu pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti.

Kroz Program javnih potreba u sportu Zajednica sportskim udrugama Grada Varaždina svojim članicama osigurava termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama, zdravstvenu zaštitu sportaša, stipendije vrhunskim i perspektivnim sportašima, sufinancira rad trenera i njihova stručna usavršavanja, sufinancira programe natjecanja učenika i učenica osnovnih škola, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina podupire programe rada sportskih udruga na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima i održava sportske građevine koje su joj Ugovorom sa Gradom Varaždinom dodijeljene na korištenje i upravljanje.

Sve informacije o Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina možete naći ovdje:

http://varazdin-sport.hr/