Grad Varaždin prijatelj djece

U organizaciji Koordinacijskog odbora akcije „Grad Varaždin prijatelj djece“, Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Društva Naša djeca Varaždin održat će se Znanstveno-stručni skup s temom Djetinjstvo i dječja prava 1.-3. prosinca 2017. u Varaždinu.

U okviru glavne teme skupa znanstvenici, odgojitelji, učitelji, djelatnici u socijalnom, zdravstvenom i pravosudnom sustavu i stručnjaci različitih profila, predstavnici nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti imat će priliku istražiti i prezentirati najnovija dostignuća u području odgoja i obrazovanje djece za aktivnu participaciju u zajednici (dječja prava, Dječji forumi, Dječja gradska/općinska vijeća, volonterizam i dr.) te razmijeniti svoja znanja i iskustva.

Ovo je prilika da na jednom mjestu se prikažu svi znanstveni, stručni, institucionalni i izvaninstitucionalni aspekti djetinjstva, dječjih prava i dječje participacije, kao i duga i bogata praksa rada Dječjih foruma i Dječjih vijeća u Hrvatskoj.

Za sve informacije o prijavama i sudjelovanju obratite se kod organizatora skupa u Društvu Naša djeca Varaždin na: [email protected]

Stručni skup - poziv

Stručni skup - prijavnica