Izbori za vijeća mjesnih odbora 5. svibnja 2019.

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada varaždina

objavljeni su u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 4/19 - https://www.glasila.hr/Glasila/SVGV/svgv419.pdf

ODAZIV birača na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina dana 05. svibnja 2019.

PODACI O 1. I 2. DOJAVI

 

POPIS SVIH BIRAČKIH MJESTA S ULICAMA/TRGOVIMA

OVDJE

 

RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

1. MJESNI ODBOR »CENTAR« VARAŽDIN Rješenje

2. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Rješenje

3. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Rješenje

4. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Rješenje

5. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Rješenje

6. MJESNI ODBOR "BANFICA" VARAŽDIN Rješenje

7. MJESNI ODBOR VARAŽDIN "BIŠKUPEC" Rješenje

MJESNI ODBOR HRAŠĆICA Rješenje

MJESNI ODBOR JALKOVEC Rješenje

MJESNI ODBOR POLJANA BIŠKUPEČKA Rješenje

MJESNI ODBOR ČRNEC BIŠKUPEČKI Rješenje

MJESNI ODBOR  GOJANEC Rješenje

MJESNI ODBOR KUĆAN MAROF Rješenje

MJESNI ODBOR GORNJI KUĆAN Rješenje

MJESNI ODBOR DONJI KUĆAN Rješenje

MJESNI ODBOR ZBELAVA Rješenje

OBAVIJEST BIRAČIMA o promjenama adresa biračkih mjesta u odnosu na 2017. godinu

 

 

P R I O P Ć E N J E

o objavi pravovaljanih kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora s područja Grada Varaždina

 

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore na području Grada Varaždina na svojoj sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijelo je odluku o pravovaljanim kandidacijskim i zbirnim listama za izbor članova vijeća mjesnih odbora s područja Grada Varaždina koji će se održati 5. svibnja 2019. godine.

Sve pravovaljane kandidacijske i zbirne liste objavljene su 16. travnja 2019. na mrežnoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr

Izborna promidžba počinje teći 17. travnja 2019. u 00:00 sati i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora odnosno do 3. svibnja 2019. do 24,00 sata.

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZA MJESNE IZBORE

 

OBAVIJEST - RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

OBJAVA BIRAČIMA Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji - poziv biračima u vezi upisa u registar birača

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/15 i 2/15)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/19)

 

Više o izborima

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE IZBORE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Rješenje o imenovanju Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore na području Grada Varaždina (GIP Grada Varaždina za mjesne izbore)

 

Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, Varaždin (Gradska vijećnica)

       Kontakt tel: 042/402-536, 042/201-414, 042/402-513, 042/402-502, 042/402-523

       e-pošta: [email protected]

 

Raspored dežurstva GIP-a Grada Varaždina za ovjeru očitovanja i zaprimanje kandidacijskih lista

  • od 1. do 4. travnja (od ponedjeljak do četvrtka) od 15,00 do 17,00 sati
  • 5. travnja (petak) od 13,00 do 16,00 sati
  • 6. i 7. travnja (subota i nedjelja) od 9,00 do 12,00 sati
  • od 8 do 11. travnja (od ponedjeljak do četvrtka) od 15,00 do 17,00 sati
  • 12. travnja (petak) od 13,00 do 16,00 sati
  • 13. travnja (subota) od 9,00 do 12,00 sati
  • 14. travnja (nedjelja) od 9,00 do 24,00 sata

 

OČITOVANJA KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Ovjeru očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora moguće je izvršiti kod javnog bilježnika i GIP-a Grada Varaždina za mjesne izbore.

Ovjera će se vršiti na način da kandidat, ispunjenu izjavu, mora potpisati pred GIP-om Grada Varaždina za mjesne izbore uz predočenje važeće osobne iskaznice.