Participativni proračun za mlade 2023 – projekti

Grad Varaždin na prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina provodi projekt Participativni proračun za mlade Grada Varaždina s ciljem omogućavanja aktivnog uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih i zadovoljenje njihovih potreba na lokalnoj razini.

U tu svrhu raspisan je Javni poziv za prijavu prijedloga projekta za participativni proračun za mlade Grada Varaždina za 2023. godini, a konačna odluka o izboru najboljih projekata donosi se na izborima za najbolje prijave/projekte na kojima pravo glasa imaju mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina.

Radi omogućavanja javnog predstavljanja projekta i veće participacije mladih mišljenje i prijedlog je Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina da se izbori za najbolje prijave/projekte održe putem online ankete u razdoblju od 10. do 26. studenoga 2023. godine koja će biti objavljena na službenim web i Facebook stranicama Grada Varaždina kako bi mogli glasati u što većem broju.

Mladi će imati mogućnost glasati za tri, po njihovom mišljenju, najbolja projekta od ukupno je prijavljenih 6 prijedloga projekata:

1. Interaktivno-edukativni koncert klasične glazbe za mlade u galeriji likovnih umjetnosti - Lucija Stilinović

2. Etno je IN! - tradicija na novi način - Centar tradicijske kulture Varaždin

3. Women Music Network Amplified (skraćena verzija: WMN Amplified) - Umjetnička organizacija Favela

4. SVOPAONA - sajam razmjene odjeće - Udruga KOR

5. ByteBark - Udruga za promicanje tehničke kulture Makerspace Varaždin

6. Proputuj i TI (T-tolerancija, I-interkulturalnost) - Jelena Buden

 

Video - projekti

Glasujte za projekte putem poveznice

 

REZULTATI IZBORA

Tekst odluke