Kandidacijske i zbirne liste


1. MJESNI ODBOR "CENTAR" VARAŽDIN
Kandidacijske liste Zbirna lista
2. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Kandidacijske liste Zbirna lista
3. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Kandidacijske liste Zbirna lista
4. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Kandidacijske liste Zbirna lista
5. MJESNI ODBOR VARAŽDIN Kandidacijske liste Zbirna lista
6. MJESNI ODBOR "BANFICA" VARAŽDIN Kandidacijske liste Zbirna lista
7. MJESNI ODBOR VARAŽDIN "BIŠKUPEC" Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR HRAŠĆICA Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR  JALKOVEC Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR POLJANA BIŠKUPEČKA Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR ČRNEC BIŠKUPEČKI Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR  GOJANEC Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR KUĆAN MAROF Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR GORNJI KUĆAN Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR DONJI KUĆAN Kandidacijske liste Zbirna lista
MJESNI ODBOR ZBELAVA Kandidacijske liste Zbirna lista

 

16. travnja 2019. 8:22