Osnovno školstvo

Grad Varaždin od 2002. godine ima osnivačka prava u 7 osnovnih škola i Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“. Od 2008. godine sve varaždinske osnovne škole rade u jednoj smjeni. Posebna se pozornost pridaje obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju koji su integrirani u redovnu nastavu, a imaju i pomoćnika u nastavi.

I. osnovna škola Varaždin

Kralja Petra Krešimira IV 10
42000 Varaždin
T: 042/320-444
E: [email protected]
Web: http://os-prva-vz.skole.hr/
Ravnateljica: Karmen Hans Jalšovec

II. osnovna škola Varaždin

A.Cesarca 10
42000 Varaždin
T: 042/214-467
E: [email protected]
Web: http://os-druga-vz.skole.hr/
Ravnatelj: Ernest Habek

III. osnovna škola Varaždin

Trg I. Perkovca 35
42000 Varaždin
T: 042/240-545
E: [email protected]
Web: http://os-treca-vz.skole.hr/
Ravnateljica: Jasenka Martinčević

IV. osnovna škola Varaždin

M.A. Reljkovića 36
42000 Varaždin
T: 042/330-595
E: [email protected]
Web: http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/
Ravnateljica: Jasmina Dvorski

V. osnovna škola Varaždin

F.Kurelca 11/1
42000 Varaždin
T: 042/230-424
E: [email protected]
Web: http://os-peta-vz.skole.hr/
Ravnatelj: Mario Šipek

VI. osnovna škola Varaždin

D.Demetra 13
42000 Varaždin
T: 042/260-343
E: [email protected]
Web: http://os-sesta-vz.skole.hr/
Ravnatelj: Mario Stančić

VII. osnovna škola Varaždin

Kućan Donji, Varaždinska 131
42000 Varaždin
T: 042/641-500
E: [email protected]
Web: http://os-sedma-vz.skole.hr/
Ravnateljica: Ruža Levatić

Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“

Jurja Križanića 33
42000 Varaždin
T: 042/212-787
E: [email protected]
Web: http://centar-tomislavspoljar.hr/
Ravnatelj: Marin Vučić