Ustanova Regionalna Energetska Agencija Sjever

Trg dr. Žarka Dolinara 1 
48000 Koprivnica

T: 048/289-245
F: /
E: [email protected]
Web: https://www.rea-sjever.hr/
Ravnatelj: Ivan Šimić

Upravno vijeće Regionalne Energetske Agencije Sjever

Grad Koprivnica: Sandra Sinjeri, predsjednica Upravnog vijeća, Aldijana Matić Horvat, članica, Goran Perišić, član

Grad Varaždin: Marijan Vratarić, član, Josip Juras, član

Grad Virovitica: Đurđa Aragović, članica, Damir Marenić, član

 

Više informacija