Financijski izvještaji članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača

Objava polugodišnjih izvješća članova gradskog vijeća Grada Varaždina izabranih s liste grupe birača o donacijama za potporu njihova političkog djelovanja za prvih šest mjeseci tekuće godine odnosno od datuma konstituiranja Gradskog vijeća Grada Varaždina, 19. lipnja do 30. lipnja 2017. godine.

sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16.)

 

Financijski izvještaji članova Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.