Treća dob

Na području grada Varaždina živi oko 11 tisuća umirovljenika.

Organizirani su u Udrugu umirovljenika grada Varaždina čiji je predsjednik Viktor Mrzlečki.

Adresa: Kolodvorska 18, Varaždin
Kontakt telefon: 042/214-517.

Domovi i ustanove | Dnevni centar