Uspostava urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) je 14. ožujka 2019. godine donijelo Odluku kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju od 2021. – 2027. godine. Sukladno članku II. navedene Odluke, jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizam je definiranje i uspostavljanje urbanog područja.

Gradonačelnik Grada Varaždina je 8. listopada 2021. godine uputio u MRRFEU Konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Varaždin prema obrascu DODATKA 1. s detaljnim obrazloženjem.

Dana 11. listopada 2021. godine Grad Varaždin dobio je pozitivno mišljenje MRRFEU na konačni prijedlog obuhvata Grada Varaždina, kako je Konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Varaždin u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0 MRRFEU (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Odluku o sastavu urbanog područja Varaždin donijelo je Gradsko vijeće 20. listopada 2021. godine. Prema navedenoj Odluci u sastav UP Varaždin ulazi 15 JLS-ova: Grad Varaždin, Grad Ludbreg, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice te Općina Beretinec, Općina Gornji Kneginec, Općina Jalžabet, Općina Martijanec, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Općina Sveti Ilija, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec i Općina Vinica.