Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 5. svibnja 2019.

Izvješće O VISINI TROŠKOVA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

 

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

9. svibnja 2019., 10:05

 

REZULTATI IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

Odluka o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

Odluka o rezultatima izbora predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu

 

5. svibnja 2019. godine, 22:15

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

 

 

P R I O P Ć E N J E

o objavi pravovaljane liste kandidata i kandidatura te zbirnih lista

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Varaždina na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine donijelo je odluke o pravovaljanoj listi kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, pravovaljanoj kandidaturi za izbor predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu i pravovaljanoj kandidaturi za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, kao i  zbirnoj listi kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, zbirnoj listi kandidatura za izbor predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu i zbirnoj listi kandidatura za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, koji će se  održati 5. svibnja 2019. godine.

Sve pravovaljane liste kandidata i zbirne liste objavljene su istog dana u 11,00 sati na mrežnoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr.

Danom objave počinje izborna promidžba i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA VARAŽDINA

 

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA i predstavnika nacionalnih manjina S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

 

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

 

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

 

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

 

16.travnja 2019. 11:00 sati

 

OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva uprave RH - poziv biračima u vezi upisa u registar birača

više o izborima: Državno izborno povjerenstvo

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VARAŽDINA

 

Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Varaždina (GIP Grada Varaždina za nac.manjine)

Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, Varaždin (Gradska vijećnica)

Kontakt tel: 042/402-523, 042/402-513, 042/402-502, 042/402-536

 

RASPORED DEŽURSTVA ZA OVJERU OČITOVANJA I ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA

 

  • 4. i 5. travnja (četvrtak i petak) te 8., 9., 10., 11. i 12. travnja (od ponedjeljka do petka) od 9,00 do 15,00 sati
  • 6. i 7. travnja (subota i nedjelja) od 10,00 do 14,00 sati
  • 13. i 14. travnja (subota i nedjelja) od 9,00 do 20,00 sati
  • 15. travnja (ponedjeljak)od 9,00 do 24,00 sati