Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 19. svibnja 2013. godine, u vijeće od 25 članova izabrano je 5 vijećnica i 20 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Gradskog vijeća je Josip Hehet (SDP) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenici predsjednika su Božidar Kolarić (Hrvatski laburisti) i Otilija Cvetko (HDZ). 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Radna tijela Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanjE

 1. Josip Dreven - predsjednik
 2. Ladislav Ilčić - zamjenik predsjednika
 3. Božidar Kolarić - član
 4. Danijela Benkus - članica
 5. Laura Musliu - članica

Odbor za statutarno-pravna pitanja

 1. Robert Podolnjak - predsjednik
 2. Ljubica Križan - zamjenica predsjednika
 3. Jadranka Lukavečki - članica
 4. Krunoslav Burek - član
 5. Otilija Cvetko - članica

Odbor za financije i proračun

 1. Enriko Parlaj - predsjednik
 2. Marijan Cingula - zamjenik predsjednika
 3. Željko Bunić - član
 4. Zlatan Avar - član
 5. Zdravko Golub - član

Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša

 1. Branko Godinić - predsjednik
 2. Božidar Kolarić - zamjenik predsjednika
 3. Josip Dreven - član
 4. Miodrag Pap - član
 5. Katica Darabuš - član
 6. Stjepan Cepanec -član
 7. Saša Crnčić - član
 8. Otilija Cvetko - članica
 9. Anđelko Koprek - član

Odbor za kulturu, sport i turizam

 1. Ljubica Križan - predsjednica
 2. Krunoslav Burek -  zamjenik predsjednice
 3. Branko Godinić - član
 4. Josip Hehet - član
 5. Mladen Hižak - član

Odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Ladislav Ilčić - predsjednik
 2. Danijela Benkus - zamjenica predsjednika
 3. Enriko Parlaj - član
 4. Miodrag Pap - član
 5. Anđelko Koprek - član

Odbor za obrtništvo i poduzetništvo

 1. Zdravko Golub - predsjednik
 2. Katica Darabuš - zamjenica predsjednika
 3. Željko Bunić - član
 4. Ljubica Križan - članica
 5. Josip Hehet - član
 6. Marijan Cingula - član
 7. Mladen Hižak - član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. Goran Habuš - predsjednik
 2. Josip Hehet - član
 3. Enriko Parlaj - član
 4. Miodrag Pap - član
 5. Robert Podolnjak - član
 6. Vjeran Strahonja - član
 7. Čedomil Cesarec - član
 8. Ladislav Ilčić - član
 9. Davor Bobić - član
 10. Goran Vučetić - član
 11. Boris Kos - član

PARTNERSKI ODBOR ZA IDENTIFIKACIJU RAZVOJNIH STRATEŠKIH PROJEKATA GRADA VARAŽDINA

 1. Goran Habuš - predsjednik
 2. Zlatan Avar - član
 3. Marijan Cingula - član
 4. Josip Dreven - član
 5. Miljenko Ernoić - član
 6. Josip Hehet - član
 7. Mladen Hižak - član
 8. Ladislav Ilčić - član
 9. Božidar Kolarić - član
 10. Anđelko Koprek - član
 11. Robert Podolnjak - član
 12. Vjekoslav Vrbanec - član
 13. Goranka Grgić - članica

PARTNERSKO VIJEĆE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA VARAŽDINA DO 2020. GODINE

 1. Goran Habuš - predsjednik
 2. Vjeran Radelić - član
 3. Zlatan Avar - član
 4. Marijan Cingula - član
 5. Josip Dreven - član
 6. Miljenko Ernoić - član
 7. Josip Hehet - član
 8. Mladen Hižak - član
 9. Ladislav Ilčić - član
 10. Božidar Kolarić - član
 11. Anđelko Koprek - član
 12. Robert Podolnjak - član
 13. Vjekoslav Vrbanec - član
 14. Goranka Grgić - članica
 15. Branka Matavulj - članica
 16. Mirna Kezele - članica
 17. Mirela Ivanković - članica
 18. Mario Sambolec - član
 19. Danijela Vusić - članica
 20. Damir Mikulić - član
 21. Patrik Košćak - član
 22. Ivan Šimić - član
 23. Josip Borak - član
 24. Boris Kos - član
 25. Čedomil Cesarec - član
 26. Damir Kirić - član
 27. Mirjana Kolarek - članica
 28. Miran Bojanić - član
 29. dr. sc. vlč. Mario Kopjar - član
 30. Mario Stančić - član
 31. Vlado Vlašić - član
 32. Zdravko Vrbanić - član
 33. Emil Flajšman - član
 34. Gordan Špaček - član
 35. Maja Kireta - članica
 36. Davor Bobić - član

POVJERENSTVO ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE DOBI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

 1. Milan Škvorc
 2. Vjekoslav Vrbanec
 3. Antun Sačić
 4. Stana Vereš
 5. Branko Godinić
 6. Josip Hehet
 7. Dubravka Kanoti
 8. Karmen Gumbas
 9. Katica Darabuš