Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2015.

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

Plan NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA VARAŽDINA U 2015. GODINI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015.

Redni broj

naziv akta

savjetovanje s javnošću
1.

Prijedlog izmjena Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
2.

Prijedlog izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
3.

Prijedlog plana javne nabave za 2015. godinu
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
4.

Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Obrazloženje uz Odluku

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 24. kolovoza do 05. rujna 2015 godine)

5.

Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 11. studenog do 25. studenog 2015. godine)

6.

Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima  i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

NE
7.

Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

NE
8.

Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove gradonačelnika 

NE
9.

Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

NE
10.

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

DA
11.

Prijedlog izmjene i dopune (revizija) Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Varaždin

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA GRADA VARAŽDINA

Procjena ugroženosti od požara

Područje odgovornosti središnje vatrogasne postrojbe

Vatrogasni pristupi građevinama I i II kategorije 

2. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara

Područje odgovornosti središnje postrojbe

Prometni sustav

Ulice na području ruralnih naselja Grada Varaždina

Vodoopskrbni sustav

Elektroenergetski sustav

Plinoopskrbna mreža

Državne i privatne šume

Vatrogasni pristupi građevinama

DA

(od 29. travnja do 15. svibnja 2015. godine)

12.

Prijedlog odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina 

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

1. PONOVLJENO SAVJETOVANJE SVIBANJ 2015. GODINA

Odluka o auto taksi prijevozu na području grada varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o auto taksi prijevozu na području grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 12. svibnja do 26. svibnja 2015. godine)

2. SAVJETOVANJE VELJAČA 2015. GODINA

Nacrt odluke o auto taksi prijevozu

Obrazloženje uz prijedlog odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Potrošač- Mišljenje na nacrt odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

3. IZVJEŠĆE O PROVEDENEM SAVJETOVANJU

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina

DA

(od 20. veljače do 27. veljače 2015. godine)

13.

Prijedlog izmjena i dopuna Odluka o izvršenju Proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
14.

Prijedlog izmjene i dopune odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 24. ožujka do 24. travnja 2015. godine)

15.

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA (od 24. ožujka do 24. travnja 2015. godine)

16.

Prijedlog odluke o donošenju II. izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre Grada Varaždina

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
17.

Prijedlog odluke o imenovanju i protezanju Ulice bagrema na području 7. mjesnog odbora „Biškupec“ Varaždin

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
18.

Prijedlog odluke o promjeni protezanja Ludbreške ulice na području 6. mjesnog odbora „Banfica“ u Varaždinu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam 

NE
19.

Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Nacrt odluke o obavljanju dimnjičarskih poslova

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 26. svibnja do 26. srpnja 2015. godine)

20.

Odluka o agrotehničkim mjerama

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednim zemljištima

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 23. srpnja do 23. kolovoza 2015. godine)

21.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

Nacrt odluke

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o izmjeni i dopuni odluke o spomeničkoj renti putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

DA

(od 16. studenog do 30. studenog 2015. godine)

22.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 20. studenog do 30. studenog 2015. godine)

23.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina

Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 20. studenog do 30. studenog 2015. godine)

24.

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 01. prosinca do 10. prosinca 2015. godine)

Godišnje izvješće o provedenim savjetovanjima

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
(točka 50. do 56.)