Prostorni planovi i karte - važeći

Popis važećih prostornih planova Grada Varaždina

Datum zadnjeg ažuriranja: 25.08.2017.

redni broj dokumenti prostornog uređenja grada varaždina odluke o donošenju/službena glasila grada varaždina na web stranici grada varaždina
1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VARAŽDINA - PPU Grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 2/05 samo dio koji je na snazi
Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VARAŽDINA "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 13/14 ima
2. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VARAŽDINA - GUP grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 1/07 samo dio koji je na snazi
Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA - III. IZMJENE I DOPUNE "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 7/16 ima
3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA - UPU povijesne jezgre grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 1/07 ima
Odluka o donošenju izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 1/10 samo Odluka o donošenju
Ciljane izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 6/13 ima
II. izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 5/15 ima
4. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA - UPU sjevernog dijela grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 2/01 samo dio koji je na snazi
Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 6/08 ima
Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 8/14 ima
5. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MOTIČNJAK U VARAŽDINU - istočni dio "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 7/17 ima
6. DETALJNI PLAN UREĐENJA DIJELA JUŽNE ZONE CENTRA GRADA VARAŽDINA - DPU dijela južne zone centra grada Varaždina "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 4/99 i 5/99 nema
Izmjene i dopune DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA JUŽNE ZONE CENTRA GRADA VARAŽDINA Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 1/09 ima
7. DETALJNI PLAN UREĐENJA ZA PROŠIRENJE VARAŽDINSKOG GROBLJA - DPU za proširenje Varaždinskog groblja "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 7/08 ima
8. DETALJNI PLAN UREĐENJA GRLICE - RAKITE U BIŠKUPCU - DPU Grlice - Rakite u Biškupcu "Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/12 ima

Preuzmite tablicu u .pdf formatu:

Popis važećih prostornih planova Grada Varaždina