Podaci o gradu Varaždinu

OIB: 13269011531
MB: 2655977

ADRESA:
Trg Kralja Tomislava 1
42000 Varaždin

OVLAŠTENA OSOBA
Neven Bosilj, gradonačelnik Grada Varaždina

RAČUN PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
IBAN: 
HR3924020061847200008
Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

BIC (SWIFT): ESBCHR22

Sve uplate u Proračun Grada Varaždina izvršavaju se na ovaj broj transakcijskog računa.

Dodatne informacije u vezi transakcijskog računa i uplata možete dobiti u Odsjeku za financije, proračun i računovodstvo, Trg slobode 12, Varaždin, od 7.00 do 15.00 sati, ili na brojeve telefona prema vrsti uplate:

  • za komunalnu naknadu 042/201-424 (Mladen Lončarić) i 042/201-447 (Dubravka Vitez)
  • za obročnu otplatu stanova 042/201-447 (Dubravka Vitez)
  • za najamninu stanova, zakup poslovnih prostora i ostale gradske prihode 042/201-450 (Jasminka Cvetković)
  • ostale informacije 042/201-440