Rješenje o imenovanju Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja grada Varaždina do 2030.