TD Varaždinske vijesti d.d. Varaždin

Supilova 7/b, Varaždin
42000 Varaždin

T: 042/301-512042/659-233 - marketing
F: 042/214-754
E: info@varazdinske-vijesti.hr

Direktor: Mirko Jurič
Vlasnički udio Grada Varaždina:

Nadzorni odbor Varaždinskih vijesti d.d.

Lidija Benjak Gotić - predsjednica 
Mladen Topolnjak - zamjenik predsjednice
Đuro Podvezanec - član
Darko Lazar - član
Dražen Novosel - predstavnik radnika

više informacija