Energetska učinkovitost

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje mjera za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina

Pravilnik za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Neslužbena bodovna lista

Na temelju Zapisnika o bodovnoj listi gradonačelnik Grada Varaždina donio je Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije prema kojoj je pravo na subvenciju ostvarilo ukupno 61 kućanstvo s područja Grada Varaždina.

Prvih 35 korisnika će biti pozvani da dostave projektnu dokumentaciju i troškovnike u roku od 30 dana, a nakon tog roka će se pozvati korisnici prema redoslijedu na bodovnoj listi do iskorištenja sredstava od 1.250.000,00 kuna.

Projektna dokumentacije se mora izraditi sukladno uputama Ministarstva gospodarstva.

Mole se svi potencijalni korisnici, koji planiraju izvršiti planirane mjere bez obzira na ishod postupka dodjele subvencije, da sačuvaju dokumentaciju koja se traži u postupku prema Pravilniku za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina.