Udruge u kulturi

Centar tradicijske kulturE "Varaždin"

Varaždin, Ulica Kralja Petra Kresimira IV 6
M: 091 3330 664, 098 446 898
E: [email protected]
Web: www.ctk-varazdin.com

KERAMEIKOn - hrvatska udruga keramičara

Varaždin, Križanićeva 13
M: 098 942 8102
E: [email protected]
Web: www.kerameikon.com

VARAŽDINSKE MAŽORETKINJE

Varaždin, Otokara Keršovanija 6
M: 098 284 091
E: [email protected]

filmsko-kreativni studio Vanima

Varaždin, Petra Preradovića 4
M: 091 798 0858

E: [email protected][email protected]
Web: www.vanima.hr; www.vafi.hr

Varaždinski folklorni ansambl

Varaždin, Vukovarska 11
T/F: 042 232 503
M: 098 939 3231
E: [email protected]
Web: www.vfa.hr

UDRUGA ZA ORGANIZACIJU FOLKLORNIH FESTIVALA FOLKVAR FEST VARAŽDIN

Varaždin, Vukovarska 11

M: 098 939 3231

E: [email protected]

KUD „Vila“

Varaždin, Zavojna 6
T: 099 859 5304
E: [email protected]

KULTURNO UMJENITČKO DRUŠTVO „Hrvatskih željeznica“ 

Varaždin, Kolodvorska 17
T: 099 311 7886
E: [email protected]
Web: www.kudhzvz.hr

Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo - VOGD

Varaždin, Kukuljevićeva 13/I
M: 091 584 7354
E: [email protected]

Web: www.vogd.mreza.hr

Društvo povjesničara grada varaždina i varaždinske županije

Varaždin, Franjevački trg 6
T: 042 658 761
M: 091 552 5240
E: [email protected]

Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti „Aulos“ Varaždin

Varaždin, Preradovićeva 21
T: 091 139 4307
E: [email protected]
Web: www.aulos.hr

Plesni studio „Vindi“

Varaždin, Stanka Vraza 8 c
T: 091 511 2535
E: [email protected]

sportski plesni klub "vALCER"

Varaždin, Vladislava Vežića 36

M: 091 601 6820

E: [email protected]

Web: www.valcer.hr

Varaždinski komorni orkestar

Varaždin, Augusta Cesarca 1
M: 099 819 6398      
E: [email protected]
Web: www.vko.hr

Varaždinski kvartet

Varaždin, V. Vežića 17
M: 095 804 1394
E: [email protected]
Web: www.varazdinski-kvartet.hr

Varaždinski tamburaški orkestar

Varaždin, Šemovečkih žrtava 58 
T: 042 405 036

M: 095 853 9386
E: [email protected]

Dječji zbor „Varaždinski štigleci“

Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV. 6
M: 098 284 012
E: [email protected]
Web: www.stigleci.hr

GLAZBENO-SCENSKA UDRUGA ACORDIS

Varaždin, Eugena Kvaternika 12

T: 042 330 787

M: 098 964 4459

E: [email protected]

HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ

Varaždin, A. Cesarca 1

M: 099 216 2813

E: [email protected]

Web: www.gmvarazdin.hr

UDRUGA MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR "CHORUS ANGELICUS" VARAŽDIN

Varaždin, Stanka Vraza 37

M: 098 987 4168

E: [email protected]

Web: www.chorusangelicus.hr

ŽENSKA VOLKALNA SKUPINA "KLAPA LUCERNE"

Varaždin, Zrinskih i Frankopana 23

M: 098 358 157

E: [email protected]

Likovno udruženje Varaždin

Varaždin, I. Kukuljevića 21
T: 042 200 342
M: 095 904 0969
E: [email protected]

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Varaždin, Šetalište Josipa Juraja Strossmayera 3
M: 098 915 8617 
E: [email protected]
Web: www.hdlu-varazdin.hr

Ogranak Matice Hrvatske - Varaždin

Varaždin, Augusta Cesarca 1
M: 098 135 4055
E: ernest.fisch[email protected]

Varaždinsko književno društvo

Varaždin, Trakošćanska 24
M: 095 360 5779 
E: [email protected]

UDRUGA KATAPULT

Varaždin, Petra Preradovića 4

M: 091 950 9875

E: [email protected]

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KNJIGOHVAT

Varaždin, Krležina 1/3

M: 098 1835 776

E: [email protected]

UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE RITAM MISLI

Varaždin, Rudolfa Horvata 29

M: 095 912 8525

E: [email protected]

Hrvatsko–austrijska kulturna zajednica

Varaždin, S.S.Kranjčevića 10
T: 042 212 765
M: 099 796 6822
E: [email protected]

Udruga vrtlara Varaždinske županije

Varaždin, Zrinskih i Frankopana 21D
M: 098 190 1804
E: [email protected]
Web: www.vrtlari-varazdin.hr

Kulturna udruga mladih „Centar scena“ Varaždin

Varaždin, V. Vidrića 10
M: 098 178 6526
E: [email protected]
Web: www.cold-snap.com

UDRUGA FESTIVAL

Varaždin, A.B. Šimića 20

T: 042 206 496 

M: 091 300 1113

E: [email protected]

Udruga Trash

Varaždin, Petra Preradovića 4
M: 091 410 1510
E: [email protected]
Web: www.trash.hr

Udruga MOP Sveučilište Sjever

Varaždin, 104. Brigade 3
M: 095 513 7795
E: [email protected]

UDRUGA NUSYNERGETIC 

Varaždin, Zagrebačka 70

M: 098 936 2942

E: [email protected]

Umjetnička organizacija „VRUM“

Zagreb, Avenija Dubrava 144
M: 098 482 100
E: [email protected]
Web: www.vrum.hr

DJEČJE FOLKLORNO DRUŠTVO "SONČECE" VARAŽDIN

Varaždin, Vukovarska 11
M: 098 957 0546
E: [email protected]

Varaždinska glazbena udruga

Varaždin, Ante Kovačića 28
T: 042 200 196
E: [email protected]
Web: www.vgu.hr

UDRUGA MUZEJ ANĐELA

Varaždin, Stjepana Vukovića 15

M: 098 569 520
E: [email protected]
Web: www.angelusmuseum.com

zagonetačka udruga vazak

Varaždin, D. Cesarića 148

M: 098 426 910

E: [email protected]

Web: www.vazak.net

UDRUGA 1DAN

Varaždin, Fortunata Pintarića 3

M: 091 890 4710

E: [email protected]

UDRUGA ZA OČUVANJE TRADICIJSKE KULTURNE BAŠTINE KUĆANA I ZBELAVE "HAJDINA"

Varaždin, Donji Kućan, Varaždinska 111

M: 097 783 5633

E: [email protected]

Web: www.hajdina.hr

UDRUGA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE "URANAK" VARAŽDIN

Varaždin, Alojzija Stepinca 1C

M: 091 536 6716

E: [email protected]