Planovi prijma u službu

PLAN PRIJMA 2024. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2024.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2024.

 

PLAN PRIJMA 2023. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2023.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2023.

Izmjene Plana prijma u službu za 2023.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2023.

 

PLAN PRIJMA 2022. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2022.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2022.

Izmjene Plana prijma u službu za 2022.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2022.

 

PLAN PRIJMA 2021. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2021.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2021.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2021.

 

PLAN PRIJMA 2020. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2020.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2020.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2020.

 

PLAN PRIJMA 2019. GODINE

PRIJAM U SLUŽBU

Plan prijma u službu 2019.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2019.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2019.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2019.

 

 

Plan prijma 2018. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2018.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinu

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Plana za 2018. godinu

 

 

Plan prijma 2017. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2017.

Stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2017. godinu

 

Plan prijma 2016. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2016.

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2016. godinu

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2016. godinu

Stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2016. godinu

 

Plan prijma 2015. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2015. godine 

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2015. godinu

 

Stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Gradu Varaždinu za 2015. godinu

 

 

Plan prijma 2014. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2014. godine

 

Stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2014. godinu.

Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2014. godinu.

 

 

Plan prijma 2013. godine

Prijam u službu

Plan prijma u službu 2013. godine

 

Stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2013. godinu