Lokalni izbori 2021.

4. kolovoza 2021. 12:45

 

4. kolovoza 2021. 12:50

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora 2021. godine  za izbor gradonačelnika Grada Varaždina te  zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina i članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

 

7. lipnja 2021. 15:15

Konačni rezultati izbora za izbor gradonačelnika Grada Varaždina

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za izbor gradonačelnika Grada Varaždina

 

7. lipnja 2021. 15:15

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina

 

7. lipnja 2021. 14:15

Ustavnosudska odluka o žalbi dr. sc. Ivana Čehoka u postupku provedbe izbora za gradonačelnika Grada Varaždina

Ustavnosudska odluka o žalbi Davora Patafte u postupku provedbe izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina

 

02.06.2021. 15.50

Rješenje Županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije o odbijanju prigovora kandidata dr.sc. Ivana Čehoka na postupak provedbe izbora za gradonačelnika Grada Varaždina

Rješenje Županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije o odbijanju prigovora Davora Patafte, nositelja liste Grupe birača na postupak provedbe izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina.

 

30.05.2021. 22:22

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća - raster po biračkim mjestima

 

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Varaždina

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Varaždina - raster po biračkim mjestima

 

20. svibnja 2021. godine

Obavijest o ponavljanju glasovanja za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varžadina na biračkom mjestu 49. Gornji Kućan

 

 

19. svibnja 2021. godine

Rješenje Županijskog izbornog povjerenstva o poništavanju glasovanja na biračkom mjestu br. 49 Gornji Kućan za izbor članova gradskog vijeća Grada Varaždina

 

16. svibnja 2021. 23:56

Rezultati  izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća - raster po biračkim mjestima

 

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Varaždina

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Varaždina - raster po biračkim mjestima

 

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Varaždina

 

 

PROVJERITE NA KOJEM BIRAČKOM MJESTU GLASATE: Rješenje o određivanju birčakih mjesta

 

PRIOPĆENJE Gradskog izbornog povjerenstva o obvezama lokalnih medija u izbornoj promidžbi

 

Datum objave: 03. svibnja 2021. godine 10:00

ODLUKA O KONAČNOSTI pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina i Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina, kao i kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Varaždina i Zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Varaždina - preuzmite ovdje.

 

Datum objave: 30. travnja 2021. godine 12:00

Objava kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Varaždina i kandidatura za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Varaždina, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12121/1698/1942/20144/2037/21), u zakonskom roku, objavljuje

 

 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VARAŽDINA

izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

i

GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VARAŽDINA

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Varaždina

 

Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Varaždina:

MARIJA LEVANIĆ-ŠKERBIĆ, predsjednica

BISERKA PLESNIČAR, potpredsjednica

ZVJEZDANA HORVAT, članica

RENATA FRNTIĆ, članica

MARIJANA JAMBREŠIĆ, članica

ANICA MUŠANOVIĆ, članica

 

Kontakt podaci:

sjedište: Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

tel. 042/402-536, 042/402-513, 042/402-502

e-pošta: [email protected]

Kontkat za nadzor financiranja izborne promidžbe

Tel. 042/402-513 i službena e-mail adresa

 

Državno izborno povjerenstvo objavilo je UPUTE BIRAČIMA za predstojeće lokalne izbore koje možete preuzeti na linku: https://mpu.gov.hr/objava-biracima-za-predstojece-lokalne-izbore-24998/24998

PRIOPĆENJE U VEZI

OVJERE OČITOVANJA

O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA TE ZAPRIMANJA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA

Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi može se ovjeriti kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

UPITE U VEZI OVJERAVANJA OČITOVANJA I ZAPRIMANJA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA MOGUĆE JE POSTAVITI NA

TELEFONSKI BROJ 042/402-536

 

Gradsko izborno povjerenstvo dežura

od 16. travnja do 29. travnja 2021. godine

u sjedištu u Gradskoj vijećnici, dvorana u prizemlju

16. 04. (petak) 2021. - 8,00 do 14,00 sati

17. 04. (subota) 2021. - 9,00 do 13,00 sati

18. 04. (nedjelja) 2021. - 9,00 do 13,00 sati

19. 04. (ponedjeljak) – 23. 04. (petak) 2021. - 8,00 do 15,30 sati

24. 04. (subota) 2021. - 9,00 do 13,00 sati

25. 04. (nedjelja) 2021. - 9,00 do 13,00 sati

26. 04. (ponedjeljak) 2021. - 8,00 do 15,30 sati

27. 04. (utorak) i 28. 04 (srijeda) 2021. - 8,00 do 20,00 sati

29.04. (četvrtak) 2021. - 8,00 do 24,00 sata

 

OVJERAVANJE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA

- kandidat ovjeru može zatražiti osobno

- OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE KANDIDATA KOJIMA JE IZREČENA MJERA IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE

Kako kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, nadležno izborno povjerenstvo je ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OLS-3ili OLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije (potvrda liječnika opće prakse ili sl.).

Za ovjeravanje očitovanja osoba mora sa sobom imati:

- ispunjeni obrazac očitovanja (OLS-3 / OLN-3)

- osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se može identificirati i iz koje je vidljiv OIB te kopiju tog dokumenta.

 

ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA

Predaju dokumentacije koju ovlašteni predlagatelji dostavljaju u postupku kandidiranja obvezno je pravodobno najaviti zbog EPIDEMIOLOŠKIH RAZLOGA – dolazak se prethodno najavljuje na broj telefona 042/402-536

Podsjetnik o dokumentaciji koju ovlašteni predlagatelji dostavljaju u postupku kandidiranja na lokalnim izborima 2021. dostupan je ovdje

 

Informacije o izdavanju

POTVRDA/UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

preuzmite

na linku: https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages//2021/Lokalni%20izbori%202021/PRIOP%C4%86ENJA/Priopcenje_o_nacinu_podnosenja_zahtjeva_i_izdavanju_potvrde_opcinskog_suda.pdf

 

OSTALE POTREBNE INFORMACIJE I OBRASCE

možete pronaći na službenim internetskim stranicama

Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

www.izbori.hr