Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javni pozivi - rezultati

Javni pozivi - rezultati

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za javne potrebe u kulturi 2024

Ponedjeljak, 15. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja E "Poticanje konkurentnosti poduzetništva" MJERA 5

Utorak, 09. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja C "Sufinanciranje troškva izlaganja na manifestacijama" MJERA_3

Petak, 05. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini

Srijeda, 03. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja E Poticanje konkurentnosti poduzetništva-MJERA 2-poduzetnici početnici

Srijeda, 03. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz MJERU 2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent

Srijeda, 03. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru E

Srijeda, 03. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja E Poticanje konkurentnosti poduzetništva MJERA 4

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja E Poticanje konkurentnosti poduzetništva MJERA 3

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja C Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama MJERA 3 sajmovi i manifestacije

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru G

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru F

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru D

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru C

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru B

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poljoprivrednicima za 2023. godinu kroz mjeru A

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini

Petak, 29. prosinac 2023.

Odluka o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu

Srijeda, 06. prosinac 2023.

Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turistističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini

Srijeda, 15. studeni 2023.

Odluka o odabiru i dodijeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu

Ponedjeljak, 13. studeni 2023.

Odluka o dodjeli organskog peletiranog gnojiva u 2023. godini

Četvrtak, 09. studeni 2023.

Odluka o sufinanciranju troškova izlagačima s područja Grada Varaždina za zakup izlagačkog prostora (kućica) na manifestaciji „Špancirfest 2023.“

Petak, 06. listopad 2023.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte-programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija, područja poticanje gospodarstva i turizam u 2023. godini

Petak, 22. rujan 2023.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA NAGRADE ZA NAJBOLJE OCIJENJENE PROJEKTNE IDEJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ EUROPSKE URBANE INICIJATIVE – INOVATIVNE AKCIJE

Petak, 08. rujan 2023.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini

Petak, 01. rujan 2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja audiovizualnih televizijskih programa

Petak, 28. srpanj 2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija

Petak, 28. srpanj 2023.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete prijave na Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za grad varaždin u 2023. godini

Utorak, 25. srpanj 2023.

Rezultati o dodjeli financijskih sredstava - financiranje audiovizualnih sadržaja Grad Varaždin

Subota, 22. srpanj 2023.

Rezultati o dodjeli financijskih sredstava - financiranje radijskih sadržaja i publikacija Grad Varaždin

Subota, 22. srpanj 2023.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu u 2023. godini

Petak, 26. svibanj 2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za javne potrebe u kulturi 2023.

Ponedjeljak, 08. svibanj 2023.

Odluka - sufinanciranje troškova smještaja u dječjim vrtićima za poduzetnike početnike 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka - sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka - Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka - Poduzenici početnici 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka o potporama u poljoprivredi 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka - Poduzetnički fond Grada Varaždina 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Zaključak – Sufinanciranje izlagača na manifestaciji Advent 2022.

Petak, 30. prosinac 2022.

Odluka o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2022. godinu 

Srijeda, 28. rujan 2022.

Zaključak o sufinanciranju troškova izlagača s područja Grada Varaždina za zakup izlagačkog prostora (kućica) na manifestaciji "Špancirfest 2022."

Srijeda, 21. rujan 2022.

Odluka o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu

Utorak, 13. rujan 2022.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi 2022

Srijeda, 25. svibanj 2022.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu u 2022. godini

Utorak, 24. svibanj 2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za trgovačka društva i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2022. godini,

Četvrtak, 12. svibanj 2022.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini

Petak, 06. svibanj 2022.

Lista prioriteta za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2022. godini

Ponedjeljak, 25. travanj 2022.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete prijave na Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2022. godini

Utorak, 05. travanj 2022.

Odluka o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe

Petak, 01. travanj 2022.

Zaključak o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u tiskanim i elektroničkim publikacijama za Grad Varaždin za 2022. godinu

Četvrtak, 31. ožujak 2022.

1 2 3