22. travanj 2024.

POPIS SVIH PRIJAVITELJA KOJI SU ZADOVOLJILI PROPISANE UVJETE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA I OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA GRAD VARAŽDIN U 2024. GODINI