Materijali za sjednice Gradskog vijeća 2023.-2025.

Odabirom pojedinih materijala bit ćete preusmjereni na Google Drive gdje možete preuzeti pojedinačne materijale za svaku točku dnevnog reda odabrane sjednice. Ukoliko su vam potrebni svi materijali za određenu sjednicu, možete ih preuzeti odabirom "preuzmite sve materijale" koji se nalazi kraj svake sjednice te preuzeti .rar ili .zip datoteku.

8. sjednica gradskog vijeća - 2. svibnja 2024. godine

7. sjednica gradskog vijeća - 19. ožujka 2024. godine

6. sjednica gradskog vijeća - 20. prosinca 2023. godine

5. sjednica gradskog vijeća - 28. studenoga 2023. godine

4. sjednica gradskog vijeća - 26. rujna 2023. godine

3. sjednica gradskog vijeća - 28. lipnja 2023. godine

2. sjednica gradskog vijeća - 5. svibnja 2023. godine

Konstituirajuća sjednica - 27. TRAVNJA 2023. godine

 

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 2021.-2023.

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2017.-2021.

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2013.-2017.