Radna tijela Gradskog vijeća 2023. - 2025.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina koji su održani 16. travnja 2023. godine, u Vijeće je izabrano o 21 članica/ova.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima održanim 16. travnja 2023. godine traje do isteka tekućeg mandata članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima.

Predsjednik Gradskog vijeća je Lovro Lukavečki (SDP) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenica predsjednika iz reda predstavničke većine je Gordana Marsenić (SDP).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija

 1. LIDIJA MAČEK – predsjednica,
 2. DANKA MARIĆ PARAVINJA – članica,
 3. STJEPAN CEPANEC – član.

Odbor za financije i proračun

 1. DRAŽEN JAGIĆ – predsjednik,
 2. LEONARD SEKOVANIĆ – zamjenik predsjednika,
 3. LOVRO LUKAVEČKI – član,
 4. GORDANA MARSENIĆ – članica,
 5. ARANKA OREŠKI – članica.

Odbor za izbor i imenovanje

 1. FILIP TEŽAK – predsjednik,
 2. DANKA MARIĆ PARAVINJA – zamjenica predsjednika,
 3. BLAŽENKA BELI – članica,
 4. SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ – članica,
 5. DEVID KOS – član.

Odbor za statutarno-pravna pitanja

 1. LOVRO LUKAVEČKI – predsjednik,
 2. DRAŽEN JAGIĆ – zamjenik predsjednika,
 3. LIDIJA MAČEK – članica,
 4. JOSIP GARIĆ – član,
 5. ARANKA OREŠKI – članica.

Odbor za obrtništvo i poduzetništvo 

 1. MARIO LEŠINA – predsjednik,
 2. DAMIR ĐOPAR – zamjenik predsjednika,
 3. GORDANA MARSENIĆ – članica,
 4. FILIP TEŽAK – član,
 5. DEVID KOS – član.

Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

 1. LEONARD SEKOVANIĆ – predsjednik,
 2. DAMIR ĐOPAR – zamjenik predsjednika,
 3. JOSIP GARIĆ – član,
 4. LOVRO LUKAVEČKI – član,
 5. STJEPAN CEPANEC – član.

Odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb

 1. DANKA MARIĆ PARAVINJA – predsjednica,
 2. BLAŽENKA BELI – zamjenica predsjednice,
 3. BISERKA IVEK – članica,
 4. JOSIP GARIĆ – član,
 5. SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ – članica.

Odbor za kulturu, sport i turizam

 1. GORDANA MARSENIĆ – predsjednica,
 2. DUBRAVKA NOVAK – zamjenica predsjednice,
 3. DAMIR ĐOPAR – član,
 4. KLARA HUZJAK – članica,
 5. DANIJELA PUŠKADIJA – članica.