Radna tijela Gradskog vijeća 2023. - 2025.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina koji su održani 16. travnja 2023. godine, u Vijeće je izabrano o 21 članica/ova.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima održanim 16. travnja 2023. godine traje do isteka tekućeg mandata članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima.

Predsjednik Gradskog vijeća je Lovro Lukavečki (SDP) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenica predsjednika iz reda predstavničke većine je Gordana Marsenić (SDP).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Mandatna komisija

 1. LIDIJA MAČEK – predsjednica,
 2. DANKA MARIĆ PARAVINJA – članica,
 3. STJEPAN CEPANEC – član.

Odbor za financije i proračun

 1. DRAŽEN JAGIĆ – predsjednik,
 2. LEONARD SEKOVANIĆ – zamjenik predsjednika,
 3. LOVRO LUKAVEČKI – član,
 4. GORDANA MARSENIĆ – članica,
 5. ARANKA OREŠKI – članica.

Odbor za izbor i imenovanje

 1. FILIP TEŽAK – predsjednik,
 2. DANKA MARIĆ PARAVINJA – zamjenica predsjednika,
 3. BLAŽENKA BELI – članica,
 4. SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ – članica,
 5. DEVID KOS – član.

Odbor za statutarno-pravna pitanja

 1. LOVRO LUKAVEČKI – predsjednik,
 2. DRAŽEN JAGIĆ – zamjenik predsjednika,
 3. LIDIJA MAČEK – članica,
 4. JOSIP GARIĆ – član,
 5. ARANKA OREŠKI – članica.

Odbor za obrtništvo i poduzetništvo 

 1. MARIO LEŠINA – predsjednik,
 2. DAMIR ĐOPAR – zamjenik predsjednika,
 3. GORDANA MARSENIĆ – članica,
 4. FILIP TEŽAK – član,
 5. DEVID KOS – član.

Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša 

 1. LEONARD SEKOVANIĆ – predsjednik,
 2. DAMIR ĐOPAR – zamjenik predsjednika,
 3. JOSIP GARIĆ – član,
 4. LOVRO LUKAVEČKI – član,
 5. STJEPAN CEPANEC – član.

Odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb

 1. DANKA MARIĆ PARAVINJA – predsjednica,
 2. BLAŽENKA BELI – zamjenica predsjednice,
 3. BISERKA IVEK – članica,
 4. JOSIP GARIĆ – član,
 5. SPOMENKA KIĐEMET-PISKAČ – članica.

Odbor za kulturu, sport i turizam

 1. GORDANA MARSENIĆ – predsjednica,
 2. DUBRAVKA NOVAK – zamjenica predsjednice,
 3. DAMIR ĐOPAR – član,
 4. KLARA HUZJAK – članica,
 5. DANIJELA PUŠKADIJA – članica.

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina

 1. KLARA HUZJAK – predsjednica,
 2. FILIP TEŽAK – zamjenik predsjednice,
 3. DUBRAVKA NOVAK – članica,
 4. NINO PRELOŽNJAK – član,
 5. DOROTEA STRELEC – članica.

Povjerenstvo za umirovljenike i osobe starije dobi na području Grada Varaždina

 1. VLADIMIR KOZJAK – predsjednik,
 2. KARMEN GUMBAS – zamjenica predsjednika,
 3. VIKTOR MRZLEČKI – član,
 4. MIHALINEC BRANIMIR – član,
 5. ŠTEFANIJA BABIĆ – članica,
 6. DAMIR LALJEK – član,
 7. ANDREJA BOBEK – članica,
 8. SANDRA MINTAS – članica,
 9. DIJANA POSAVEC – članica.

Upravni odbor Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina

 1. LOVRO LUKAVEČKI
 2. JOSIP GARIĆ
 3. DAMIR HABIJAN
 4. DEVID KOS
 5. IVICA ĐOLONGA
 6. TOMISLAV JELENSKI
 7. LOVRO JUZBAŠIĆ

Povjerenstvo za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

 1. MIROSLAV MARKOVIĆ – predsjednik,
 2. BRUNO ISTER – član,
 3. BLAŽENKA BELI – članica,
 4. MARINA KEZIĆ MEKOTA – HGK Županijska komora Varaždin,
 5. IGOR ŠOKOVIĆ – Obrtnička komora Varaždinske županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 • za predsjednika: NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina
 • za članove:
  • MIROSLAV MARKOVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,
  • LOVRO LUKAVEČKI, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina,
  • GORDANA MARSENIĆ, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina,
  • NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, za područje znanosti,
  • KREŠIMIR KRANJČEC, za područje gospodarstva,
  • MIRAN BOJANIĆ MORANDINI, za područje umjetnosti,
  • SENKA BULIĆ, za područje kulture,
  • DUBRAVKO BANEK, za područje sporta,
  • STANA VEREŠ, za područje zdravstva i socijalne skrbi.