Vijeće za prevenciju kriminaliteta

Kontakti

E: [email protected][email protected]
Web: POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA
T: 042/372–111 
F: 042/372-315; 042/372-311

POLICIJSKA POSTAJA VARAŽDIN
Augusta Cesarca 18
42000 Varaždin
T: 042/372-403
F: 042/372-319

Kontakt policajci Policijske postaje Varaždin

Vijeće za prevenciju kriminaliteta

Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova Grad Varaždin kao prvi grad u Hrvatskoj konstituirao je u listopadu 2004. godine Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Varaždina kao novu razinu razvoja policije u zajednici.

Iste je godine tijekom studenog i prosinca provedeno istraživanje o sigurnosti, postupanju policije i suradnji između policije i lokalne zajednice u Varaždinu.

Želio se dobiti uvid u stanje kriminaliteta i djelovanje policije na području grada kako bi se djelovanje policije prilagodilo potrebama lokalne zajednice, stvarala svijest građana o zajedničkoj odgovornosti za kvalitetu života, učvrstio odnos između građana i javnih službi te povećalo opće stanje sigurnosti.

Istraživanjem su uočeni slijedeći problemi koji su poslužili kao smjernice za rad Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Varaždina:

  • delinkvencija djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba
  • krađe bicikala
  • skitnja i prosjačenje
  • zlouporaba opojnih droga (ovisnici-preprodavači-dileri)
  • suzbijanje nasilja u obitelji - kazneno pravna zaštita žrtava obiteljskog nasilja
  • problematika prometa (zagušenost, parkiranje, pješačke zone)

U periodu od 2004. do 2012. godine Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Varaždina provelo je niz aktivnosti poput nabave prijenosnog sustava za detekciju tragova droga za Policijsku upravu varaždinsku; bliske suradnje Savjeta mladih Grada Varaždina, inspekcijske službe, Policijske uprave varaždinske i komunalnog redarstva grada Varaždin na organizaciji Dana maturanata; otvorenja „Info-centra Grada Varaždina“ pod upravom Policijske uprave varaždinske i nabava računalne opreme za potrebe Centra; uvođenja sustava video nadzora u osnovne škole grada Varaždina. U 2013. godini ime vijeća promijenjeno je u Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina. 

Zaključak o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina pogledajte ovdje

Aktivnosti vijeća za prevenciju kriminaliteta

PROJEKT EVIDENTIRANJA BICIKLA

Na području PU varaždinske već se godinama provode uspješne akcije zaštite bicikala, no kako još uvijek ima mjesta za pozitivne pomake, napravljeni su projekti kojima će se dodatno unaprijediti sigurnost u toj domeni i pomoći građanima.
Ovdje možete pronaći podatke o mogućnostima pokrivanja štete nastale krađom bicikla koje nude varaždinske osiguravateljske kuće

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina u suradnji Policijskom upravom varaždinskom iniciralo je izradu aplikacije za registraciju bicikala putem interneta. Fakultet organizacije i informatike Varaždin besplatno je izradio aplikaciju za registraciju putem interneta, androida i Iphona.

U prosincu 2014. godine sklopljen je Ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Varaždina i Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, te je sustav implementiran u informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, te predstavlja prvi službeni registar, a Pilot projekt se trenutno provodi na području Varaždinske i Međimurske policijske uprave.

Građani svoj bicikl mogu registrirati putem web stranice projekta: http://varazdinska.policija.hr/bicikli/ ili putem mobitela, preuzimanjem besplatne aplikacije za Android i za iPhone uređaje.

PROJEKT „SIGURAN KUTAK“ - III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Provodeći aktivnosti u sklopu projekta „Policija u zajednici“ na području Policijske uprave varaždinske uočen je negativni trend krađa u školama. Današnja djeca dolaze u školu sa stvarima značajne vrijednosti, poput mobilnih uređaja ali i sa sve većim iznosima džeparca.

Osnovnoškolsko okruženje iznimno je nezahvalno za prevenciju krađa, jer je djeci teško dokazati rizičnost nošenja skupih stvari u školu i ostavljanje istih bez kontrole za vrijeme nastave i odmora. Otežano je otkrivanje počinitelja prijavljenih kaznenih djela zbog ograničenja u pogledu obavljanja razgovora i vršenja kriminalističkih istraživanja kada su u pitanju djeca. Prosvjetni djelatnici imaju sve više poteškoća s ometanjem nastave mobilnim uređajima i nepoštivanjem školskog Kućnog reda.

Kako bi se prevenirale krađe u školama, osmišljen je projekt „Siguran kutak“, koji je u rujnu 2013. proveden na III.osnovnoj školi u Varaždinu. U svakom nižem razredu i  na hodnicima viših razreda postavljeni su metalni sandučići pod ključem u kojima učenici na početku nastave ostavljaju vrijedne stvari  (mobitele, ključeve, novac i dr.). Na projekt je ukupno utrošeno: 32.568,56 kuna.

Budući da su nakon postavljanja metalnih sandučića isti korišteni u određenom obimu odlučeno je da se napravi evaluacija Projekta. Provedeno je anonimno anketiranje nastavnika i učenika, kako bi se dobila povratna mišljenja o korisnosti istih.

Rezultati ankete pokazali su da nema stvarnih razloga zbog čega se ne koriste metalni sandučići „Siguran kutak“, jer svi su svjesni njihove korisnosti i jednostavnosti korištenja, već kao osnovni razlog možemo navesti činjenicu da učenici bez obzira na kućni red mogu posjedovati i koristiti mobilni uređaj jer većina nastavnika ne inzistira na uklanjanju mobilnih uređaja iz učionica.

Sukladno razmišljanjima učenika i uočenim problemima zaključili smo da bi od najveće koristi bi bilo postavljanje ormarića za učenike, te smo u tom smjeru nastavili s projektom. 

PROJEKT „ALKOHOL, NE HVALA!“    

„Alkohol, ne hvala“ zamišljen je kao  preventivna akcija kojom bi se skrenula pozornost na sigurnost i zaštitu mladih i to ponajprije edukacijom i upozoravanjem na štetne posljedice konzumiranja alkoholnih pića na otvorenim prostorima i u ugostiteljskim objektima, kao i kod kupovine alkoholnih pića u trgovinama.

Sudionici projekta će timskim djelovanjem senzibilizirati javnost za ovaj važan socijalni i zdravstveni problem. Ugostiteljskim objektima koji će dobrovoljno sudjelovati u provedbi projekta dodijelit će se posebna priznanja – certifikati. Osnova projekta je da se za sve strane uključene u projekt osmisli korisna strana sudjelovanja.

Projekt ima za cilj detektiranje kritičnih objekata, ali i racionalno korištenje ovlasti policije i državnog inspektorata kako se ne bi narušavao ugled ugostiteljskih objekata koji poštuju zakonske odredbe i bespotrebno uznemiravali njihovi gosti.

VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA U GRADU VARAŽDINU

Primjena tehničke zaštite u gradovima korištenjem videonadzora ima preventivnu i represivnu svrhu te je efikasna metoda povećanja sigurnosti gradova.

Kako je zakonska regulativa tehničke zaštite i zaštite javnih površina jasno definirana pridržavanjem zakonskih obaveza vlasnika i lokalne samouprave u kontroliranom korištenju podataka dobivenih video nadzorom, eliminirana je opasnost od narušavanja privatnosti građana.

Ulaskom u Europsku uniju postoji realna opasnost od povećanja kriminala, a zbog gospodarske situacije i nepoželjnih ponašanja na javnim mjestima, realna je potreba gradova za većim ulaganjem u ovakav način zaštite. Planira se uvođenje video nadzora na javnim površinama, a time ujedno i dodatno podizanja razine urbane sigurnosti.

Postavljeni video nadzor koristio bi se za prevenciju kriminaliteta ali i u turističke svrhe npr. kod održavanja turističkih manifestacija kao što je poznati varaždinski Špancirfest.