Financijski izvještaji

2018.  GODINA

5.4.2019. Ispravak Razina 23

Referentna stranica

Konsolidirani izvještaji proračuna,proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2018. (ISPRAVAK)

Ispravak Bilješki 23

 

5.4.2019. Ispravak Razina 22

Referentna stranica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2018. Grad Varaždin (ISPRAVAK)

Ispravak Bilješki razina 22

 

28.2.2019. Razina 23

Konsolidirani izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2018. Grad Varaždin

Referentna stranica

Bilješke uz financijske izvještaje

 

15.2.2019. Razina 22

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2018. Grad Varaždin

Referentna stranica

Bilješke uz financijski izvještaj

 

2017. GODINA

 

2016. GODINA

 

2015. GODINA

 

2014. GODINA