Pravo na ponovnu uporabu informacija

Zakonski okvir prava na ponovnu uporabu informacijama

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Katalog informacija Grada Varaždina

Obrasci - ponovna uporaba

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu infromacija

Žalba protiv Rješenja kojim je odbijen Zahtjev za ponovnu uporavu informacija

Žalba zbog nepostupanja po Zahtjevu za ponovnu uporabu infromacija, tzv. "šutnja Uprave"

Način ostvarenja prava na ponovnu uporabu informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na ponovnu uporabu infromacija podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Varaždinu:

Online obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu infromacija

Napomena: Grad Varaždin ima pravo na naknadu stvarnih materijanih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe.

* obvezna polja