Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije osnovano je 4. lipnja 2009. sa sjedištem u Varaždinu. Društvo djeluje kao neprofitna udruga kojoj je osnovni cilj promicanje, razvitak i unapređenje kulturno-povijesnog nasljeđa grada Varaždina i Varaždinske županije u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Radi spomenutoga bogatog nasljeđa, u smislu arhivskog gradiva ili muzejskih zbirki, grad Varaždin i Varaždinska županija nude izvanredne mogućnosti za znanstvena istraživanja. Namjera je Društva potaknuti interes javnosti i struke za povijest grada i županije, a posebno aktualizirati teme koje do sada nisu dovoljno istražene.

U svom radu Društvo povjesničara organizira mjesečna predavanja o povijesti grada Varaždina i Varaždinske županije te ostalim povijesnim temama, radi na izdavanju pisanih i/ ili elektronskih publikacija iz područja svoje djelatnosti, zatim jača suradnju sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, razvija i realizira razvojne i edukativne programe na lokalnoj, državnoj ili međudržavnoj razini, organizira stručne izlete te informira javnost o realiziranim aktivnostima.
Društvo je pokrenulo projekt izdavanja časopisa Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu u kojemu će se objavljivati radovi iz povijesti grada Varaždina i Varaždinske županije. Članci će se odnositi na istraživanje povijesti, ekohistorije, historijske demografije, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije i drugih područja humanističkih znanosti tematski vezanih uz povijest Varaždina i Varaždinske županije.

Kontakt:

Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije
Matični broj/JMBG 2542625
OIB 39300550220
Franjevački trg 6
42000 Varaždin

Kontakt osoba: Spomenka Težak
T: 042/658-762
M: 091/552-5240
F: 042/658-755
E: [email protected]
Web: drustvopovjesnicara.blog.hr
Žiro-račun: 2340009-1110398193, Privredna banka Zagreb