Nacionalne manjine

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina imaju savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i prihvaćanje općih akata tijela jedinica lokalne ili područne samouprave u oblastima koja se odnose na unaprjeđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina (sukladno člancima 31. i 32. Ustavnog zakona).

Na području grada Varaždina aktivno je Vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnici slovenske i albanske nacionalne manjine.

SRPSKA NACIONALNA MANJINA GRADA VARAŽDINA

SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA GRADA VARAŽDINA

ALBANSKA NACIONALNA MANJINA GRADA VARAŽDINA