Pučko otvoreno učilište Varaždin

Varaždin, Hallerova aleja 1/II
T: 042/313-191
E: [email protected]
Web: www.pouvarazdin.hr
ravnateljica: Lana Velimirović Vukalović, prof.

od siječnja 2017. godine, POU Varaždin upravlja kinom Gaj

KINO GAJ

Gajeva 1,
42000 Varaždin
E: kino@​kinogaj.hr
Web: www.kinogaj.hr

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Varaždin


Sandra Mur
Lidija Kobal

 

Više informacija