Javna priznanja Grada Varaždina

Građanima Grada Varaždina i drugim fizičkim osobama, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Varaždina određeni su uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Varaždina.

Javna priznanja Grada Varaždina su:

  • Počasni građanin Grada Varaždina,
  • Nagrada Grada Varaždina za životno djelo,
  • Medalja Grada Varaždina,
  • Plaketa Grada Varaždina

Gradsko vijeće Grada Varaždina odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Varaždina, o dodjeli Nagrade Grada Varaždina za životno djelo, o dodjeli Medalje Grada Varaždina i Plakete Grada Varaždina.

Javna priznanja Grada Varaždina isključivo se dodjeljuju u obliku povelje, pisane nagrade, medalje, plakete i zahvalnice s istaknutim obilježjima Grada Varaždina utvrđenim Statutom Grada i drugim aktima.

 

Pravilnikom o izgledu i opisu javnih priznanja Grada Varaždina uređuje se izgled i opis javnih priznanja Grada Varaždina, obrazac prijedloga za dodjelu javnog priznanja, očitovanje predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja kandidata, sadržaj i oblik evidencije o dodijeljenim javnim priznanjima te druga pitanja koja su važna za javna priznanja Grada Varaždina.

Postupak za dodjelu javnih priznanja Počasni građanin Grada Varaždina, Nagrada Grada Varaždina za životno djelo, Medalja Grada Varaždina i Plaketa Grada Varaždina pokreće se objavom javnog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina koji se u pravilu raspisuje tijekom mjeseca listopada, a traje petnaest (15) radnih dana.

 

Javni poziv na dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Dobitnici javnih priznanja Grada Varaždina od 1995. do 2022. godine