Participativni proračun za 2022. godinu

Datum objave: 15.10.2021. godine

Participativni proračun - sudjeluj i predloži male komunalne projekte!

Grad Varaždin, u svrhu sudjelovanja građana kod izrade prijedloga proračuna za 2022. godinu, ove godine po prvi puta kreće s programom participativnog proračuna.

Projektne prijedloge možete prijaviti na jedan od sljedećih načina od 15.10.2021. do 31.10.2021. godine:

  • ispunjavanjem online obrasca u nastavku
  • slanjem e-maila na adresu [email protected]: potrebno je poslati ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim)
  • poštom na adresu Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin: potrebno je poslati ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim)
  • osobno: potrebno je ubaciti ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim) u označenu kutiju postavljenu u prizemlju Gradske vijećnice (Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin), radnim danom: ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7-15h, utorak: 7-17h i petak: 7-13h.

 

Što možete prijaviti?

  • uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta, javno prometnih površina (kolnika i parkirališta) na nerazvrstanim cestama, trgova, divljih odlagališta...
  • postavljanje i izgradnju zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa...), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica...) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača...) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, "STOP" natpisi...) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica...

NAPOMENA: printane verzije prijavnih obrazaca također možete preuzeti u Gradskoj vijećnici (Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin)

 

Datum objave 5.11.2021. 

Prijedlozi građana i vijeća mjesnih odbora