Srpska nacionalna manjina Grada Varaždina

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA VARAŽDINA

Na izborima održanim 7. svibnja 2023. godine izabrano je 9 članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu i to:

1.

 JAGODA KRALJ NOVAK

2.

 RUŽA JELOVAC

3.

 STEVAN BAJIĆ

4.

 DRAGICA CMREČKI

5.

 NATAŠA ILIĆ

6.

 TOMISLAV MILENKOVIĆ

7.

 OLIVERA PETROVIĆ

8.

 UROŠ JELOVAC

9.

 SVETLANA HUNJAK

 

Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine održana je 11. svibnja 2023. godine na kojoj je izabrana Ruža Jelovac za predsjednicu, a za njezinu zamjenicu Nataša Ilić.

Sjedište Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Varaždinu je u ulici Alojzija Stepinca 1 (dvorište).

Kontakt telefon: 042/302-119

email: [email protected]