Turizam

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina obavlja, između ostalih, i poslove vezane za poticanje razvoja turističke djelatnosti predlaganjem i provođenjem dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada i to kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima.

Stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine turističke aktivnosti, izrada dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna i strukturnih fondova EU, suradnja s Razvojnom agencijom Sjever - DAN d.o.o. oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguranje pomoći subjektima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad redoviti su poslovi Odjela.

Grad Varaždin poznat je u hrvatskim okvirima ali i na području regije, kao grad koji je u stalnom uspješnom promišljanju i nalaženju mogućih putova svog gospodarskog razvoja. Jedan od prepoznatih strateških razvojnih pravaca grada je i turizam.
Zbog svog povijesnog razvitka i geografskog položaja, ali i gospodarskog razvoja te njime uvjetovanih društvenih i socijalnih trendova, Varaždin je bazično destinacija – kulturnog (urbanog) turizma. 
Varaždin je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske, a trajna ulaganja u razvoj gospodarstva, komunalnu infrastrukturu i društveni standard čine ga iz godine u godinu sve kvalitetnijom turističkom destinacijom.

Varaždin je dobitnik brojnih nagrada koje potvrđuju njegov turistički razvoj (ocjenjuje se hortikulturalno uređenje javnih prostora, urbani mobilijar, raznovrsnost i kvaliteta sadržaja, turistička signalizacija, ugostiteljska ponuda) pa je tako i u 2014. godini na Danima hrvatskog turizma u Opatiji proglašen za najbolju kontinentalnu turističku destinaciju. Za ovu prestižnu turističku titulu, u sklopu akcije Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku, Varaždin je kandidirala Hrvatska gospodarska komora.

The New York Times uvrstio je Varaždin u 52 svjetske destinacije koje vrijedi posjetiti u 2014. godini dok je Hrvatska turistička zajednica Festival Špancirfest 2014. godine uvrstila u top 10 hrvatskih turističkih događanja i nominirala ga – uz umaški Red Bull Air Race i splitski festival Ultra – za turistički događaj godine čime je Špancirfest još jednom potvrdio svoju kvalitetu i značajan doprinos rezultatima hrvatske turističke industrije.

Varaždin je grad idealan za jednodnevne izlete – dobra povezanost sa Zagrebom i susjednim zemljama, posebna atmosfera grada, velike pješačke zone, veliki broj muzeja – povijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin, Stari grad, Entomološka zbirka, Galerija slika starih i novih majstora, Galerijski centar Varaždin, Varaždinsko groblje, Muzej anđela, Trg tradicijskih obrta te Varaždinska dvorišta čine ga poželjnom turističkom destinacijom.

Prirodne atrakcije Varaždina i njegove neposredne okolice također su zanimljive, a posebnim se potencijalom mogu smatrati rijeka Drava i sadržaji uz rijeku kao što je to, između ostaloga, zaštićena Dravska park-šuma.

Tijekom 2015. Varaždin je posjetilo 12 % više gostiju nego u 2014. godini i ostvareno je 7,64% više noćenja. Uz domaće goste Varaždin su najviše posjećivali gosti iz Njemačke, Italije i Austrije. Taj je značajan pomak nesumnjivo rezultat dugogodišnjeg intenzivnog rada Turističke zajednice grada Varaždina kroz  promociju, kreiranje kvalitetnih kulturno turističkih sadržaja te obradu tržišta.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA

Sagledavajući mogućnosti razvoja turizma u gradu Varaždinu, Grad Varaždin i Turistička zajednica grada, proteklih su godina pristupili izradi nekoliko temeljnih dokumenata strateškog karaktera od kojih je najvažniji Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine koji postavlja načela, viziju, ciljeve i koncepciju daljnjeg razvoja turizma Varaždina te predlaže skup perspektivnih razvojnih projekata kojima se postavljena strateška usmjerenja materijaliziraju.

Plan predviđa četiri ključna strateška pomaka: promjenu turističkog karaktera grada u stacionarnu destinaciju; izgradnju snažnog diferencirajućeg brenda Varaždina kao prepoznatljive i poželjne destinacije na turističkom tržištu; proširenje strukture ciljnih tržišta i njima prilagođenih turističkih proizvoda te potpuniju valorizaciju prostornih resursa uključujući turističku valorizaciju rijeke Drave.  

Potpunija valorizacija povijesne gradske jezgre te provođenje Strateškog plana razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine stoga su aktualni izazovi turističkog razvoja grada Varaždina.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA

Turistička zajednica grada Varaždina, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma inicijator je aktivnosti na razvoju turizma, promotor turističkih vrijednosti i organizator turističkih sadržaja i događanja.
Temeljem čl.18 stavka 2 istog Zakona gradonačelnik Grada Varaždina je predsjednik Turističke zajednice grada Varaždina.

DRUŠTVO TURISTIČKIH VODIČA I PRATITELJA GRADA VARAŽDINA

Varaždinski vodiči  koji u 2015. godini obilježavaju desetu godišnjicu rada nude kvalitetan obilazak grada i njegovo upoznavanje na 11 jezika.
Grad Varaždin je prepoznao značaj njihova rada za turistički razvoj Varaždina osiguravši im financijsku potporu za njihove aktivnosti od kojih treba izdvojiti stalnu edukaciju članova koje Društvo redovito provodi.

Društvo turističkih vodiča i pratitelja Varaždin nalazi se na adresi Ivana Padovca 3.
Kontakt: 099/444-3838, [email protected]
Jezici: engleski, njemački, francuski, talijanski, ruski, španjolski, slovenski, litavski, poljski, mađarski.