Zaklada solidarnosti Grada Varaždina

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina

Opće informacije

Trg kralja Tomislava 1
Varaždin (Gradska vijećnica)

091 239 0600 Dubravka Biberdžić

E: [email protected]

 

MB: 01668307
OIB: 36873269537
IBAN: HR8323600001101739329 - Zagrebačka banka d.d. Varaždin

 

TIJELA ZAKLADE

- predsjednica Ivana Krobot
- članovi: Damir Kirić, Dubravka Lekić, Stjepan Talan, Darinka Hajduk Vučić, Irina Helga Breskvar, Filip Težak.

 

2. UPRAVITELJ

v.d. upraviteljica Dubravka Biberdžić

SVRHA ZAKLADE

Pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANIH I DRUGIH POMOĆI

1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Novčane potpore dodjeljuju se u svrhu pomoći oboljelim i invalidnim osobama, za potrebe liječenja, rehabilitacije, operacija, nabavu pomagala za invalidne osobe, nabavu lijekova i slično.

Potpore se dodjeljuju temeljem pojedinačnih zahtjeva fizičkih ili pravnih osoba uz koji se prilaže medicinska i druga dokumentacija s preporukom nadležne medicinske institucije, odnosno nadležne osobe.

U zahtjevu je potrebno naznačiti točno određenu svrhu zbog koje se traži određena potpora, te visinu novčane potrebe.

 

2. SOCIJALNA SKRB

Novčane potpore dodjeljuju se posebno socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima, starijim i nemoćnim osobama, za namirenje troškova stanovanja i življenja, u slučaju bitne ugroženosti egzistencije.

Potpore se dodjeljuju temeljem pojedinačnih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba.

U zahtjevu je potrebno naznačiti točno određenu svrhu zbog koje se traži novčana potpora i visinu tražene novčane potpore, te priložiti odgovarajuće dokaze.

 

3. ŠKOLOVANJE

Novčanim potporama za područje školovanja čiji je cilj podupiranje i poticanje školovanja učenika i studenata, odnosno obrazovanja odraslih, smatra se novčana potpora za namirenje školarina i ostalih troškova školovanja i studiranja učenika i studenata koji pokazuju dobre rezultate, kao i onih koji su slabijeg materijalnog stanja, odnosno odraslih osoba kojima dodatno obrazovanje stvara bolje uvjete za život.

 

4. ZNANSTVENI RAD

Novčane potpore za područje znanstvenog rada dodjeljuju se u svrhu podupiranja i poticanja znanstvenog rada:

a) studiranje na domaćim i stranim sveučilišnim poslijediplomskim i znanstvenim studijima

b) znanstvena istraživanja

c) objavljivanje znanstvenih i stručnih radova i dr.

Novčane potpore za školovanje i znanstveni rad dodjeljuju se u pravilu na temelju  pojedinačnih  zahtjeva fizičkih ili pravnih osoba – prosvjetnih i znanstvenih institucija, za dodjelu novčane potpore.

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu nadležne prosvjetne ili znanstvene institucije o pohađanju škole ili studiranju
  • prosjek ocjena za prethodnu školsku ili akademsku godinu
  • odgovarajući dokument o materijalnom stanju tražitelja potpore

Novčane potrebe za školovanje ili znanstveni rad dodjeljuju se jednokratno ili u obliku stipendije.

 

ZAHTJEV

 

O novčanim potporama za sve oblike pomoći odlučuje Upravno vijeće Zaklade solidarnosti, a dodjeljuju se isplatom sredstava na žiro račun podnositelja zahtjeva, odnosno namirenja financijske obveze za određene potrebe.

Zahtjevi za sve oblike potpora uz propisanu dokumentaciju dostavljaju se na adresu Zaklade solidarnosti, tijekom cijele godine.

Sredstva se dodjeljuju sukladno financijskim mogućnostima Zaklade solidarnosti.