Varaždin i EU

GRADOVI PRIJATELJI

Varaždin je, kao sjecište puteva, oduvijek bio otvoren prema svijetu. Ta otvorenost i kozmopolitski duh grada, očituje se i u bogatoj mreži partnerstava s čak osam europskih gradova. Suradnja se ostvaruje na kulturnim, sportskim, turističkim i gospodarskim razinama, a novo poglavlje započelo je zajedničkim prijavama projekata financiranih kroz predpristupne fondove Europske unije.

Gradovi prijatelji Varaždina

NACIONALNI, Međunarodni i EU projekti

Grad Varaždin se aktivno priprema za mogućnosti koje će jedinicama lokalne samouprave pružiti punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Radi podizanja razine institucionalnog kapaciteta te izravnih društvenih koristi njihovog provođenja, Grad je pokrenuo ili se uključio u niz projekata financiranih kroz dostupne fondove Europske unije, ili druge međunarodne i nacionalne izvore.

 

Projekti u tijeku

IZGRADNJA PROMETNICA i odvodnje U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE

Cilj projekta "Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje" je izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture - prometnice, odvodnje i zelene površine s drvoredima s konačnim ciljem veće konkurentnosti Zone putem povećanja kvalitete i dostupnosti takve infrastrukture, privlačenja novih investitora te povećanja aktivacije površine namijenjene poduzetnicima za obavljanje poslovnih aktivnosti.

SPAS III –Školska prehrana za sve III

Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama na području grada Varaždina. Ukupna vrijednost projekta je 999.736,58  kuna, a provodi se od  rujna 2019. do  lipnja 2020. godine i obuhvaća 760 učenika.

In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) 

Zaželi - program zapošljavanja žena

Prijave za sudjelovanje u projektu programa „Zaželi“

Indigo green

PONOS - PROJEKT POMOĆNIK U NASTAVI

PONOS III 

 

Provedeni projekti

Mali vrt za održivo sutra

INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT

nogometno igralište u hrašćici

SPAS II –Školska prehrana za sve II

Seenet

(Republika Italija – Regija Toskana)
Program regionalne suradnje Varaždin-Istra-Regija Veneto-Regija Toskana.

ADHOC (INTERREG IIIB CADES)

Pan-europski projekt razvoja i implementacije inovativnih pristupa održivoj obnovi povijesnih gradskih jezgri.

CULTnet (EACEA Europa za građane)

Stvaranje mreže gradova sa sličnim povijesnim, geografskim, kulturnim i gospodarskim značajkama kroz koju bi akteri iz područja kulture i turizma mogli ostvariti dugoročni kontakt i suradnju.

Portal tržište rada (One click away)

(Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala)
Pokretanje web portala tržišta rada orijentiranog na područje Varaždinske županije.

Njezina druga šansa (H2C)

(Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala)
Povećavanje zapošljivosti žena u nepovoljnom položaju kroz niz edukacijskih aktivnosti: motivaciju, IT obrazovanje, obrazovanje za nove poslove, osnivanje udruge nezaposlenih.
Više na: http://www.h2c.com.hr/

E-SCENE

Povezivanje mladih, kreativnih ljudi iz sedam gradova iz šest zemalja (Varaždin – Hrvatska, Ravensburg – Njemačka, Coswig – Njemačka, Trnava – Slovačka, Zalaegerszeg – Mađarska, Solna - Švedska, Rivoli – Italija) kroz četiri tematski različite radionice s ciljem njihova poticanja na bavljenje kreativnim poduzetništvom. Radionice se održavaju u Varaždinu i Ravensburgu, a ukupno će kroz njih proći 340 osoba. Vrijednost projekta je 145.231,20eura. Projekt je osmislio i kao glavni partner ga provodio Grad Varaždin.

Seenet2 (Republika Italija – Regija Toskana)

Nastavak programa regionalne suradnje Varaždin-Istra-Regija Veneto-Regija Toskana na području kulturnog turizma.

City Volunteers (Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013)

Sistematsko organiziranje sustava volonterstva na prekograničnoj razini, osiguravanje potpore organizacijama koje se bave tim djelatnostima i omogućavanje bolje iskoristivosti postojećih kapaciteta. 

Young Innovative Career Trackers (YICT) (Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala) 

Doprinos smanjenju nezaposlenosti mladih u Varaždinskoj županiji i njihovom bržem zapošljavanju i Hrvatskoj kroz u programe usklađivanja radnih vještina i znanja mladih s tržišnim potrebama čime će se doprinijeti bržem zapošljavanju mladih u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj.

Više na: http://www.tp-vz.hr/index.php?content=YICT

SPAS - Školska prehrana za sve

Svrha projekta je djeci iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Varaždina uključenoj u osnovnoškolski program osigurati redovitu i kvalitetnu prehranu tijekom boravka u školi, a s ciljem unapređenja kvalitete života istih te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u vrijednosti od 451.015,17 kuna. Ukupan broj učenika koji su u razdoblju od 4. rujna 2017. do 15. lipnja 2018. godine primili obrok financiran iz ovog projekta je 371.