Varaždin i EU

GRADOVI PRIJATELJI

Varaždin je, kao sjecište puteva, oduvijek bio otvoren prema svijetu. Ta otvorenost i kozmopolitski duh grada, očituje se i u bogatoj mreži partnerstava s čak osam europskih gradova. Suradnja se ostvaruje na kulturnim, sportskim, turističkim i gospodarskim razinama, a novo poglavlje započelo je zajedničkim prijavama projekata financiranih kroz predpristupne fondove Europske unije.

Gradovi prijatelji Varaždina

Međunarodni i EU projekti

Grad Varaždin se aktivno priprema za mogućnosti koje će jedinicama lokalne samouprave pružiti punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Radi podizanja razine institucionalnog kapaciteta te izravnih društvenih koristi njihovog provođenja, Grad je pokrenuo ili se uključio u niz projekata financiranih kroz dostupne predpristupne fondove Europske unije, ili druge međunarodne izvore.

Provedeni projekti

Seenet

(Republika Italija – Regija Toskana)
Program regionalne suradnje Varaždin-Istra-Regija Veneto-Regija Toskana.

ADHOC (INTERREG IIIB CADES)

Pan-europski projekt razvoja i implementacije inovativnih pristupa održivoj obnovi povijesnih gradskih jezgri.

CULTnet (EACEA Europa za građane)

Stvaranje mreže gradova sa sličnim povijesnim, geografskim, kulturnim i gospodarskim značajkama kroz koju bi akteri iz područja kulture i turizma mogli ostvariti dugoročni kontakt i suradnju.

Portal tržište rada (One click away)

(Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala)
Pokretanje web portala tržišta rada orijentiranog na područje Varaždinske županije.

Njezina druga šansa (H2C)

(Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala)
Povećavanje zapošljivosti žena u nepovoljnom položaju kroz niz edukacijskih aktivnosti: motivaciju, IT obrazovanje, obrazovanje za nove poslove, osnivanje udruge nezaposlenih.
Više na: http://www.h2c.com.hr/

E-SCENE

Povezivanje mladih, kreativnih ljudi iz sedam gradova iz šest zemalja (Varaždin – Hrvatska, Ravensburg – Njemačka, Coswig – Njemačka, Trnava – Slovačka, Zalaegerszeg – Mađarska, Solna - Švedska, Rivoli – Italija) kroz četiri tematski različite radionice s ciljem njihova poticanja na bavljenje kreativnim poduzetništvom. Radionice se održavaju u Varaždinu i Ravensburgu, a ukupno će kroz njih proći 340 osoba. Vrijednost projekta je 145.231,20eura. Projekt je osmislio i kao glavni partner ga provodio Grad Varaždin.

Seenet2 (Republika Italija – Regija Toskana)

Nastavak programa regionalne suradnje Varaždin-Istra-Regija Veneto-Regija Toskana na području kulturnog turizma.

City Volunteers (Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013)

Sistematsko organiziranje sustava volonterstva na prekograničnoj razini, osiguravanje potpore organizacijama koje se bave tim djelatnostima i omogućavanje bolje iskoristivosti postojećih kapaciteta. 

Young Innovative Career Trackers (YICT) (Operativni program IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala) 

Doprinos smanjenju nezaposlenosti mladih u Varaždinskoj županiji i njihovom bržem zapošljavanju i Hrvatskoj kroz u programe usklađivanja radnih vještina i znanja mladih s tržišnim potrebama čime će se doprinijeti bržem zapošljavanju mladih u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj.

Više na: http://www.tp-vz.hr/index.php?content=YICT

Projekti u tijeku

In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) 

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu".

više informacija

Zaželi - program zapošljavanja žena

Prijave za sudjelovanje u projektu programa „Zaželi“

Više informacija

Indigo green

Cilj projekta je osnaživanje i priprema dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba s invaliditetom za lakšu integraciju na lokalno tržište rada kroz implementaciju edukacijskih programa iz poljoprivrednog sektora za povećanje zapošljivosti socijalno ugroženih skupina. Projekt vodi Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., a uz Grad Varaždin partneri u njemu su HZZ-PS Varaždin, Udruga „Njezina druga šansa“, Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“, Gradska tržnica Varaždin te Turistička zajednica grada Varaždina. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi 157.850,00 € od čeka EU financira 95%, a provodit će se do 12 mjeseci.

ACTIVE

Grad Varaždin je nositelj projekta pod nazivom „Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja“, a cilj mu je provođenje niza aktivnosti u svrhu pomoći skupina u nepovoljnom položaju u svladavanju dnevnih obrazovnih i osobnih zadataka kroz uspostavu bolje interakcije između vršnjaka, obrazovnog osoblja i društva u cjelini. Krajnji cilj je postizanje što kvalitetnije integracije djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola s teškoćama u razvoju u redovit edukacijski sustav i društvo općenito. Partneri na projektu su Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o. Hrvatski zavod za zapošljavanje –Područna služba Varaždin, Grad Bjelovar, Grad Koprivnica, Grad Križevci i Grad Virovitica. Vrijednost projekta je 265.221,92 EUR-a, a vrijeme provođenja 18 mjeseci.