Indigo green

Cilj projekta je osnaživanje i priprema dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba s invaliditetom za lakšu integraciju na lokalno tržište rada kroz implementaciju edukacijskih programa iz poljoprivrednog sektora za povećanje zapošljivosti socijalno ugroženih skupina. Projekt vodi Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., a uz Grad Varaždin partneri u njemu su HZZ-PS Varaždin, Udruga „Njezina druga šansa“, Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“, Gradska tržnica Varaždin te Turistička zajednica grada Varaždina. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi 157.850,00 € od čeka EU financira 95%, a provodit će se do 12 mjeseci.