Radna tijela Gradskog vijeća 2021. - 2023.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 16. svibnja 2021. i 30. svibnja 2021. godine, u vijeće od 21 člana izabrano je 6 vijećnica i 15 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Gradskog vijeća je Zdravka Grđan (nezavisna nositeljica liste Narodna stranka –Reformisti) koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenica predsjednice iz reda predstravničke većine je Gordana Marsenić (SDP).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

 1. IVAN OBADIĆ – predsjednik
 2. BLAŽENKA BELI – članica
 3. ALEN RUNAC – član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 1. LOVRO LUKAVEČKI – za predsjednika
 2. DUBRAVKA NOVAK – za zamjenicu predsjednika
 3. MIRJANA KOLAREK-KARAKAŠ – za članicu
 4. IVAN ČEHOK – za člana
 5. SILVIJA CUPAR – za članicu

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 1. IVAN OBADIĆ – za predsjednika
 2. ZDRAVKA GRĐAN – za zamjenicu predsjednika
 3. LOVRO LUKAVEČKI – za člana
 4. DAMIR HABIJAN – za člana
 5. ZLATAN AVAR – za člana

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. HRVOJE PETRIĆ – za predsjednika
 2. LOVRO LUKAVEČKI – za zamjenika predsjednika
 3. ZDRAVKA GRĐAN – za članicu
 4. DAVOR PATAFTA – za člana
 5. IVAN ČEHOK – za člana

 

ODBOR ZA OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO

 1. MARIO LEŠINA – za predsjednika
 2. BLAŽENKA BELI – za zamjenicu predsjednika
 3. LOVRO LUKAVEČKI – za člana
 4. DAVOR PATAFTA – za člana
 5. HRVOJE PETRIĆ – za člana

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 1. HRVOJE PETRIĆ – za predsjednika
 2. LOVRO LUKAVEČKI – za zamjenika predsjednika
 3. STJEPAN CEPANEC – za člana
 4. JOSIP GARIĆ – za člana
 5. DAVOR PATAFTA – za člana

 

ODBOR ZA KULTURU, SPORT I TURIZAM

 1. IVAN ČEHOK – za predsjednika
 2. GORDANA MARSENIĆ – za zamjenicu predsjednika
 3. ZDRAVKA GRĐAN – za članicu
 4. DUBRAVKA NOVAK – za članicu
 5. SILVIJA CUPAR – za članicu

 

ODBOR ZA ODGOJ, PROSVJETU, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 1. DUBRAVKA NOVAK – za predsjednicu
 2. VIKTOR MRZLEČKI – za zamjenika predsjednice
 3. BLAŽENKA BELI – za članicu
 4. JOSIP GARIĆ – za člana
 5. MIRJANA KOLAREK-KARAKAŠ – za članicu

Odbor za mlade

 1. LOVRO LUKAVEČKI – za predsjednika
 2. DUBRAVKA NOVAK – za zamjenicu predsjednika
 3. IVAN ČEHOK – za člana
 4. NINO PRELOŽNJAK – za člana
 5. DOROTEA STRELEC – za članicu

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina – za predsjednika
 2. MIROSLAV MARKOVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina – za člana
 3. ZDRAVKA GRĐAN, predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina – za članicu
 4. DAMIR HABIJAN, član Gradskog vijeća – za člana
 5. DUBRAVKA NOVAK, članica Gradskog vijeća – za članicu
 6. VLADIMIR HUZJAN, za područje znanosti – za člana
 7. JOSIP BARULEK, za područje gospodarstva – za člana
 8. LJERKA ŠIMUNIĆ, za područje umjetnosti – za članicu
 9. JAGODA KRALJ NOVAK, za područje kulture – za članicu
 10. PATRIK KOŠČAK, za područje sporta – za člana
 11. BORIS KOS, za područje obrtništva i poduzetništva – za člana

Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi

 1. IVAN OBADIĆ – za predsjednika
 2. ZLATAN AVAR – za člana
 3. HRVOJE PETRIĆ – za člana
 4. ZDRAVKA GRĐAN – za članicu
 5. DAMIR HABIJAN – za člana
 6. LOVRO LUKAVEČKI – za člana
 7. GORDANA MARSENIĆ – za članicu

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

 1. VLADO PODBREŽNIČKI – za predsjednika
 2. TAMARA STRELEC – za članicu
 3. KREŠIMIR SEVER – za člana
 4. VELIMIR VUJEC – za člana
 5. MARIJANA JAMBREŠIĆ – za članicu

POVJERENSTVO ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE DOBI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

 1. VLADIMIR KOZJAK – za predsjednika
 2. KARMEN GUMBAS – za zamjenicu predsjednika
 3. VIKTOR MRZLEČKI – za člana
 4. ANA NAMJESNIK – za članicu
 5. ŠTEFANIJA BABIĆ – HORVAT-za članicu
 6. DAMIR LALJEK – za člana
 7. ANDREJA BOBEK – za članicu
 8. SANDRA MINTAS – za članicu
 9. DIJANA POSAVEC – za članicu

 

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.