Koncertni ured Varaždin

Augusta Cesarca 1

Varaždin

T/F: 042/212-907
E: [email protected]​​​​​​​ 
Web: www.kuv.hr
Ravnatelj: Raymond Rojnik

Upravni savjet Koncertnog ureda Varaždin

Davor Brđanović - predsjednik
Petra Zidarić Györek - zamjenica predsjednika
Sofija Cingula - članica