Plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje:

siječanj - lipanj 2015.