Partnersko vijeće urbanog područja Varaždin

Partnersko vijeće urbanog područja Varaždin je savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja.

Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije.

Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin imenuju se za razdoblje trajanja SRUP-a Varaždin, imaju svoje zamjenike koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.

Od članova Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama Partnerskog vijeća tijekom pripreme SRUP-a Varaždin, a nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe SRUP-a Varaždin.

Predsjednik Partnerskog vijeća je gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, a zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

1. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin

2. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin

3. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin

4. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin