Partnersko vijeće urbanog područja Varaždin

Partnersko vijeće urbanog područja Varaždin je savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja.

Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije.

Članovi Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin imenuju se za razdoblje trajanja SRUP-a Varaždin, imaju svoje zamjenike koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.

Od članova Partnerskog vijeća za urbano područje Varaždin očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama Partnerskog vijeća tijekom pripreme SRUP-a Varaždin, a nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe SRUP-a Varaždin.

Predsjednik Partnerskog vijeća je gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, a zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

 

1. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin

 

2. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Varaždin