SPAS II –Školska prehrana za sve II

Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama na području grada Varaždina. Ukupna vrijednost projekta je 1.049.791,19 kuna, a provodi se od 3. rujna 2018. do 14. lipnja 2019. godine i obuhvaća 810 učenika